Bảo vệ Tạo vật là trách nhiệm của Kitô hữu

438

OSSROM16778_ArticoloSt 1, 1-19; Tv 103, 1-2a. 5-6. 10 và 12. 24 và 35c; Mc 6, 53-56

Các Kitô hữu được kêu gọi bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đây là thông điệp của giáo hoàng trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Đức Thánh Cha cũng nói về ‘sự tạo dựng thứ hai’ do tay Chúa Giêsu khi ngài ‘tái tạo’ từ những gì đã bị hủy hoại bởi tội lỗi.

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, nhưng sự tạo dựng chưa kết thúc, ‘Thiên Chúa tiếp tục giữ gìn những gì Ngài đã tạo dựng.’ Đây là tâm điểm bài giảng của Giáo hoàng Phanxicô, lấy ý từ bài trích sách Sáng Thế trong bài đọc một, kể về sự tạo dựng vũ trụ. Giáo hoàng giải nghĩa, ‘Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một sự tạo dựng khác của Thiên Chúa, chính là sự tạo dựng của Chúa Giêsu, Đấng đến để tái tạo dựng những gì đã bị tội lỗi hủy hoại.’

Chúng ta thấy Chúa Giêsu ở giữa dân, và ‘những ai chạm đến Ngài thì được cứu,’ đó chính là ‘tái tạo dựng.’ Giáo hoàng Phanxicô tiếp, ‘Sự tạo dựng thứ hai này, còn tuyệt vời hơn cả sự tạo dựng thứ nhất. Công trình thứ hai này thật quá đỗi tuyệt diệu. Và sau cùng, còn có một ‘công việc nữa’ đó là việc ‘gìn giữ trong đức tin’ một việc nhờ tay Thần Khí:

‘Thiên Chúa làm việc, tiếp tục làm việc, và chúng ta có thể tự hỏi mình xem, bản thân đáp lại thế nào với sự tạo dựng này của Thiên Chúa, một sự tạo dựng bởi tình yêu, vì Thiên Chúa làm việc qua tình yêu. Trong ‘sự tạo dựng thứ nhất’ chúng ta phải đáp lời với trách nhiệm mà Chúa đã trao cho chúng ta: ‘Địa cầu này là của con, hãy đưa nó tiến lên, phát triển.’ Chúng ta có trách nhiệm phải gìn giữ Địa cầu, vun đắp công trình Sáng tạo, giữ vững và làm cho trái đất phát triển theo luật tự nhiên. Chúng ta là người được trao phó của công trình tạo dựng, chứ không phải ông chủ. ‘

Giáo hoàng cảnh báo rằng, chúng ta phải ‘cẩn thận đừng trở thành những chủ nhân ông của công trình Tạo dựng, thay vào đó phải đưa công trình này tiến lên, trung thành với luật tự nhiên.’ Do đó, ‘lời đáp đầu tiên với công trình của Thiên Chúa là: hãy là những người bảo vệ công trình Tạo dựng.’

‘Khi nghe biết người ta hội họp bàn về cách gìn giữ tạo vật, chúng ta có thể nói rằng: ‘Không, đó không phải là tinh thần xanh! Mà là tinh thần Kitô hữu! Đây là ‘lời đáp của chúng ta với ‘sự tạo dựng thứ nhất’ của Thiên Chúa. Và là trách nhiệm của chúng ta. Một Kitô hữu không bảo vệ tạo vật, không để nó lớn lên, là một Kitô hữu không lo đến công trình của Thiên Chúa, công trình phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và lời đáp đầu tiên với công trình thứ nhất: bảo vệ tạo vật, làm cho nó phát triển. ‘

Về ‘sự tạo dựng thứ hai’ giáo hoàng Phanxicô hướng về thánh Phaolô, ngài bảo chúng ta hãy để mình ‘được hòa giải với Thiên Chúa,’ tiến lên con đường hòa giải nội tâm, hòa giải trong cộng đồng, bởi hòa giải là công trình của Chúa Kitô.’ Và một lần nữa, lặp lại lời thánh tông đồ, giáo hoàng nói rằng chúng ta phải tin rằng Thần Khí đang ở trong chúng ta, và hành động trong chúng ta. Đức Thánh Cha thêm rằng, chúng ta ‘tin tưởng vào ngôi vị của Chúa:’ ngôi vị của Chúa Cha, và ngôi vị của Chúa Thánh Thần:’

“Và cả Ba Ngôi đều có chung tay trong công trình tạo dựng, công trình tái tạo, và gìn giữ tái tạo.’ Và với cả Ba Ngôi, chúng ta phải có lời đáp là: gìn giữ và vun đắp công trình Tạo dựng, để mình được hòa giải với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày, và đừng phiền lòng Thần Khí, đừng đẩy Thần Khí đi, Ngài là chủ của lòng chúng ta, Ngài đồng hành và cho chúng ta lớn lên. ‘

Giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng lời ‘Nguyện xin Chúa, cho chúng con ơn hiểu được rằng, Thần Khí đang làm việc’ và ‘xin cho chúng con ơn đáp lại cho đúng lao công phát xuất từ tình yêu này.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio