Tại Việt Nam, Dòng Cát Minh phát triển mạnh

334

 Tại Việt Nam, Dòng Cát Minh phát triển mạnh

Dòng Cát Minh trong lễ khánh thành Tu viện Kontum ngày 7 tháng 6 năm 2022

fr.aleteia.org, Valentine Leroy, 2022-06-16

Ngày 7 tháng 6, giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã thánh hiến một tu viện Dòng Cát Minh ở thành phố Kontum. Dòng Cát Minh tiếp tục phát triển ở Việt Nam, thổi luồng sinh khí mới vào Giáo hội địa phương.

Niềm vui tại giáo phận Kontum Việt Nam. Tu viện Thánh Giuse Cát Minh Kontum được giám mục giáo phận Kontum Nguyễn Hùng Vị làm phép ngày 7 tháng 6 năm 2022.  Để mừng lễ khai mạc, 15 linh mục và các tu sĩ các tu viện khác đã có mặt trong thánh lễ.

Tổng giám mục vui mừng khi thấy sự phát triển của dòng dành riêng cho việc cầu nguyện và chiêm niệm: “Đời sống khổ hạnh được tạo nên từ sự cầu nguyện liên lỉ và hy sinh thầm lặng chắc chắn giống như hơi thở và lá phổi truyền cho giáo phận Kontum ơn sủng của Chúa. Tu viện như trái tim cầu nguyện tiếp thêm sức sống cho Giáo hội địa phương. Giáo phận mới được thành lập cách đây 90 năm, cần sự cầu nguyện của các nữ tu để nhận ý chỉ của các giáo xứ thuộc hai tỉnh Kontum và Gia Lai truyền giáo cho các làng dân tộc.

Một hơi thở mới cho Giáo hội Việt Nam

Giám mục Nguyên Hùng Vị cám ơn Tu viện Cát Minh Sàigòn đã rộng lòng hỗ trợ vật chất và tinh thần trong suốt những năm qua và cho phép Tu viện Kontum được có mặt ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu khi các nữ tu đến sống tại giáo phận Kontum năm 2006. Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh lúc đó có ý định mua đất ở vùng Gia Lai và khởi công xây dựng một tu viện mới. Trong khi xây dựng, các nữ tu trở về Sàigòn và đến năm 2017 mới trở lại trong các tòa nhà mới.

Tu viện ở Kontum có 11 nữ tu giảng dạy và 4 tập sinh đã được Bộ Đời sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ Rôma chấp thuận ngày 14 tháng 3 năm 2022. Việc thành lập này là một thắng lợi kể từ năm 2000 vì chính quyền đã từ chối việc thuyên chuyển một số nữ tu-giáo viên từ tu viện Sàigòn về Kontum, nơi rất cần giáo viên.

Kể từ khi các nữ tu Dòng Cát Minh đầu tiên đến Sàigòn, Việt Nam đã có không dưới 11 tu viện và hơn 300 nữ tu Dòng Cát Minh thánh hiến đời sống tu trì trong chiêm niệm, đơn sơ và đời sống huynh đệ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch