Đức Phanxicô nói với truyền thông công giáo: “Cùng nhau làm việc vì sự thật”

64

Đức Phanxicô nói với truyền thông công giáo: “Cùng nhau làm việc vì sự thật”

Ngày 28 tháng 1, Đức Phanxicô gặp các thành viên của Hiệp hội Truyền thông công giáo Quốc tế. Hiệp hội này được thành lập vào tháng 3 năm ngoái giữa đại dịch, tập hợp các cơ quan báo chí, nhà khoa học và nhà báo công giáo, những người mong muốn cùng nhau chống lại những thông tin sai lệch về vắc xin.

vaticannews.va, Claire Riobé, Vatican, 2022-01-28

Khi thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19 ngày càng gia tăng, Đức Phanxicô kêu gọi các nhà báo, đặc biệt là các chuyên gia truyền thông công giáo, xác minh sự thật mà họ đưa tin, đồng thời có thái độ tôn trọng với những người sản xuất và tiêu dùng thông tin giả.

Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Hiệp hội Truyền thông công giáo Quốc tế ngày thứ sáu tuần này, Đức Phanxicô suy tư về chủ đề truyền thông và sự thật. Hiệp hội đặc biệt do trang mạng Aleteia, cơ quan báo chí I-Media và phương tiện truyền thông Verificat được thành lập vào tháng 3 năm 2021 dưới trang web “Catholic FactChecking” (Kiểm tra sự thật trong đạo Công giáo).

Vạch trần các tin giả

Trước hết, Đức Phanxicô hoan nghênh mục tiêu của tổ chức, giữa “cơn đại dịch thông tin”, loại đại dịch thông tin này đang ngày nay đang lan tràn dẫn đến bóp méo thực tế dựa trên sợ hãi.

Nhóm gồm một ủy ban khoa học dựa trên công việc của các chuyên gia về dịch tễ học, thần học và đạo đức sinh học. Họ muốn vạch trần “tin giả và các thông tin phiếm diện hoặc sai lệch” về vắc xin Covid-19 và các vấn đề đạo đức liên quan.

Sau đó Đức Phanxicô nhắc lại nhiệm vụ của các nhà báo. Ngài mời tất cả các chuyên gia truyền thông công giáo tiếp tục kiểm chứng sự thật mà họ loan báo và có thái độ tôn trọng với những người sản xuất và tiêu dùng thông tin giả. “Chúng ta không bao giờ được quên sự khác biệt cơ bản giữa thông tin và con người. Tin giả phải bị bác bỏ, nhưng các cá nhân phải luôn được tôn trọng, vì họ thường tin vào nó mà không nhận thức đầy đủ hoặc có trách nhiệm đầy đủ.

Thuận và không chống

Theo Đức Phanxicô, lối tiếp cận này kêu gọi các nhà báo công giáo xây dựng “theo phong cách truyền giáo, xây cầu, thúc đẩy hòa bình, và trên hết là đi tìm sự thật.”

Vì vậy, Đức Phanxicô xin, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau, không bao giờ chống nhau và phục vụ sự thật. Điều này ngụ ý tìm kiếm những gì thúc đẩy sự hiệp thông và thúc đẩy điều tốt đẹp của tất cả mọi người, chứ không phải những gì cô lập, chia rẽ và chống đối trong thời buổi đại dịch này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch