Vatican yêu cầu nhân viên mang khẩu trang FFP2

43
Vatican yêu cầu nhân viên mang khẩu trang FFP2

 

Kể từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, nhân viên Vatican buộc phải mang khẩu trang FFP2 dù trong nhà. Giám mục Fernando Vérgez Alzaga, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Quản trị Thành phố Vatican đã ký sắc lệnh ngày 5 tháng 1.

 
cath.ch, I.Media, 2022-01-12

Lễ rửa tội cho trẻ em ngày chúa nhật 9 tháng 1 tại Nhà nguyện Sixtine, mọi người đã mang khẩu trang FFP2 | © Vatican Media

 
Gọi là “thẻ sức khỏe tăng cường”, “thẻ tiêm ngừa” này chỉ có giá trị trong bốn tháng sau liều vắc-xin cuối cùng hoặc sau khi hồi phục. Cho đến bây giờ, việc tiếp xúc với công chúng chỉ bắt buộc với các nhân viên của Vatican.

Kể từ ngày 10 tháng 1, thẻ này bắt buộc cho bất cứ ai muốn đến thăm một trong những địa điểm văn hóa của Vatican như Castel Sant’Angelo, Viện bảo tàng Vatican hay Vườn Vatican.

Thẻ cũng được yêu cầu với những nhân viên muốn ăn tại nhà ăn Vatican và những người tham gia các sự kiện như hội thảo hoặc thuyết trình trong phạm vi giới hạn của Quốc gia nhỏ bé.

Các tiêu chuẩn sức khỏe của Vatican cũng được củng cố cho các “trường hợp tiếp xúc”. Một người đã tiêm chủng hoàn chỉnh, ngày chích cuối chưa đầy bốn tháng – gọi là thẻ sức khỏe tăng cường – bây giờ chỉ cần mang khẩu trang FFP2, dù ở ngoài trời nếu họ là một “trường hợp tiếp xúc”.

Văn bản mới cấm tất cả các chuyến đi nghề nghiệp, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được sự chấp thuận của cơ quan Vatican và điều này duy nhất vì những lý do thể chế và trong trường hợp không thể hoãn lại.

Một điều khoản trong sắc lệnh nói rằng các trường hợp cụ thể có thể được đệ trình theo hướng dẫn của các cơ quan Vatican để có được miễn trừ. Tất cả các quy định trước đó – đặc biệt là những quy định được ban hành vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 – vẫn còn hiệu lực.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch