Đức Phanxicô họp Hội đồng hồng y để nói về tính đồng nghị

105

Đức Phanxicô họp Hội đồng hồng y để nói về tính đồng nghị

cath.ch, I. Media, 2021-09-22

Các hồng y và giáo hoàng họp trực tuyến ngày thứ ba 21 tháng 9 | © Vatican News

Ngày 22 tháng 9, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin, ngày 21 tháng 9, một cuộc họp trực tuyến của Hội đồng hồng y đã được tổ chức với sự hiện diện của Đức Phanxicô để đề nghị các suy ngẫm về Thượng hội đồng sắp tới về tính đồng nghị.

Bảy hồng y được Đức Phanxicô chọn để giúp ngài trong việc quản trị Giáo hội đã có cuộc họ trở lại, được thành lập vào năm 2013. Chiều thứ ba 21 tháng 9, Hội đồng đã họp trực tuyến kéo dài hai giờ với Đức Phanxicô.

“Đức Phanxicô đã đề xuất một suy tư về việc khai mạc Thượng hội đồng sắp tới về tính đồng nghị”, ngài nhấn mạnh đến hai bài phát biểu của ngài về thượng hội đồng mà ngài xem đó là “trọng tâm”.

Ngài cũng nhấn mạnh đến bài phát biểu năm 2015 kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục và bài phát biểu gần đây hơn được gửi đến các tín hữu của Giáo phận Rôma vào tuần trước.

Thông báo của Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: “Đức Phanxicô cho biết, trọng tâm của suy tư không phải là đào sâu chủ đề này hay chủ đề kia nhưng là học cách sống của Giáo hội, được đánh dấu ở mọi cấp độ bằng sự lắng nghe lẫn nhau và một thái độ mục vụ, đặc biệt là trong việc đối diện với những cám dỗ của chủ nghĩa giáo quyền và sự cứng nhắc.”

Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng hồng y dự kiến vào tháng 12 “nếu các điều kiện cho phép” để có cuộc họp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Việc chuẩn bị Thượng hội đồng về tính đồng nghị, sứ mệnh bất khả thi với các giáo phận?