Bức thư từ Vatican: Đức Phanxicô lên án mạnh mẽ những kẻ “tích trữ vắc xin”

80

Bức thư từ Vatican: Đức Phanxicô lên án mạnh mẽ những kẻ “tích trữ vắc xin”

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2021-03-10

Đức Phanxicô trong một bức hình ít quen thuộc với ngài trong chiếc khẩu trang. Andrew Medichini – AP Pool Rôma.

Bức thư từ Vatican: Đức Phanxicô lên án mạnh mẽ những kẻ “tích trữ vắc xin.” Trong bức thư gởi cho thẩm phán Argentina, Roberto Andrés Gallardo, để trả lời cho tài liệu ông cảnh báo về việc phải khẩn cấp và cần thiết xem lại các cơ chế sản xuất, buôn bán và phân phối vắc xin.

Đã nhiều lần, Đức Phanxicô yêu cầu vắc-xin phải đến được với mọi người để chống coronavirus, “đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất”, hôm nay ngài đi xa hơn. Trong bức thư ngài viết cho thẩm phán người Argentina, Roberto Andrés Gallardo, để cám ơn ông về công việc ông đang làm, liên quan đến vấn đề thiếu vắc-xin, với Ủy ban thẩm phán Liên Mỹ về Quyền xã hội và học thuyết Phanxicô, ông tố cáo những người “tích trữ vắc xin”. “Những người tích trữ vắc-xin, những người đặt trọng tâm vào sở hữu trí tuệ, những người ngăn chặn việc cung cấp thuốc, là sai và cuối cùng sẽ là nạn nhân cho chính sự thiển cận của họ”, ngài cảnh báo, trong bức thư gởi thẩm phán Gallardo, người đã nhiều lần đến Vatican. Ông đã thành lập Ủy ban Liên Mỹ gồm các thẩm phán về Quyền xã hội và học thuyết Phanxicô.

Bức thư ngài viết cho thẩm phán để trả lời cho tài liệu mà thứ hai tuần trước thẩm phán Gallardo, thuộc tòa sơ thẩm về các vụ kiện hành chính và thuế của thành phố Buenos Aires, đã gởi cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để cảnh báo về việc phải khẩn cấp và cần thiết xem lại các cơ chế sản xuất, buôn bán và phân phối vắc xin.

Trong tài liệu, Ủy ban trích dẫn lời Đức Phanxicô, không chỉ hai cơ quan này hành động, mà còn kêu gọi các thẩm phán hành động. Đức Phanxicô viết: “Những người tích trữ vắc-xin, những người đặt trọng tâm vào sở hữu trí tuệ, những người ngăn chặn việc cung cấp thuốc, là sai và cuối cùng sẽ là nạn nhân cho chính sự thiển cận của họ”.

Ngài viết trong thư gởi ông Gallardo về công việc của Ủy ban của ông: “Tôi đã nhận tài liệu (…) và tôi chia sẻ mối quan tâm. Nhân loại được cứu và vi-rút bị vô hiệu hóa bằng vắc xin và thuốc men cho tất cả mọi người bất kể họ thuộc quốc gia nào.” Ngài nói thêm: “Ngay cả những quốc gia đã tiêm chủng ngày càng nhiều hơn thì cũng cần phải tiêm chủng ở các quốc gia khác để giữ cho biên giới của họ rộng mở và lấy lại bình thường quan hệ quốc tế”, và ngài cũng lên án những người tích trữ vắc xin: “Tôi hy vọng  thông tin liên lạc từ Ủy ban với Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới sẽ góp phần giảm thiểu những trường hợp này.”

Đức Phanxicô đã được tiêm ngừa và vừa trở về sau chuyến tông du lịch sử đến Iraq, nơi ngài đã đi dù đại dịch đang diễn ra. Trong bài phát biểu đầu tiên của ngài tại Iraq thứ sáu tuần trước tại Bagdad, trước các nhà lãnh đạo chính quyền, ngoại giao  đoàn và xã hội dân sự, ngài cũng đề cập đến vấn đề vắc-xin, nhắc lại sự cần thiết của việc “phân phối công bằng vắc-xin cho mọi người”. Cuộc khủng hoảng này trên hết là lời kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại về lối sống, về ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Đó là việc chúng ta đi ra cuộc khủng hoảng này tốt hơn trước đây; rằng chúng ta xây dựng tương lai dựa trên những gì làm chúng ta hiệp nhất thay vì những gì làm chúng ta chia rẽ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô, người canh gác lương tâm chúng ta

Sau chuyến đi Iraq, Đức Phanxicô tìm câu trả lời về việc bán vũ khí

Trên thế giới, Đức Phanxicô là tiếng nói của người không có tiếng nói