Những gì cần giữ lại trong chuyến đi của Đức Phanxicô ở Pêru

157

Những gì cần giữ lại trong chuyến đi của Đức Phanxicô ở Pêru

  Tính hiệp nhất, lòng mộ đạo bình dân, chính trị tính: đấu tranh chống nạn tham nhũng

vaticannews.va, 2018-01-21

fr/pape/news, Olivier Bonnel, 2018-01-21

Vào giờ Đức Phanxicô lên máy bay về Rôma, kỷ niệm chuyến đi này còn khắc ghi trong tâm tưởng người Pêru. Ở Puerto Maldonado, Trujillo hay ở Lima, Đức Phanxicô gặp các sắc dân người dân tộc khác nhau của đất nước của các rặng núi Ăng-đơ.

Đức Phanxicô đã lặp lại nhiều lần với người Pêru, ngài như cảm nhận người dân đã mong chờ ngài như thế nào: “Cha đã rất mong muốn có chuyến đi này!” Một dân tộc chưa thấy giáo hoàng nào đến thăm từ 30 năm nay, lần cuối là lần Đức Gioan-Phaolô II đến thăm đất nước này vào năm 1987. Và cảm nhận của Đức Phanxicô đã không nhầm, trong ba ngày, rất và rất nhiều giáo dân cả nước về chật các thành phố ngài đến thăm. Ba ngày, người dân Pêru gặp lại nhau.

Hiệp nhất là trên hết

Các rạn nứt trong nước Pêru thì rất nhiều, trong xã hội, trên chính trường, trong Giáo hội và Đức Phanxicô liên tục xin mọi người hiệp nhất. Nhất là ngài đến để nhắc cho người Pêru nhớ, mỗi người đều có chỗ đứng của mình trong một đất nước mong manh và bị tổn thương. Trước hết, ngài nói đến nét đẹp hùng vỹ tuy nhiên, ngài bảo vệ các cộng đồng người dân tộc vùng rừng già Amazzonia, đối diện với nạn khai thác của đủ mọi người đi cướp bóc, rừng già, sông lạch và con người bị khai thác đến cạn kiệt.

Dấn ấn của lòng mộ đạo bình dân

Chuyến tông du này cũng là chuyến tông du của lòng mộ đạo bình dân, của các thánh và của “Đức Mẹ Hải Cảng” ở Trujillo, của Thiên Chúa các phép lạ ở Lima, hình ảnh của các thánh, Thánh Rosa Lima, Thánh Mác-ti-nô Porrès, Thánh Turibio Mogrovejo. Các thánh vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho đời sống thiêng liêng của người Pêru, đã gìn giữ cho sự hiệp nhất của người Pêru.

Người dân Pêru mang hình ảnh Đức Mẹ và các thánh đến dự thánh lễ ở thành phố ven biển Trujillo, Pêru ngày 20 tháng 1-2018

Một chuyến đi mang tính chính trị cao

Cuối cùng, trong một nước rất phân cực, các lời nói của Đức Phanxicô có một tiếng vang rất lớn về mặt chính trị. Đức Thánh Cha đã không ngần ngại, ngay cả đứng trước các nhà cầm quyền cao nhất của đất nước, ngài tố cáo nạn tham nhũng, một “tai ương xã hội”, một “con quỷ phải tống khứ đi”.

Đứng trước tất cả các nghịch cảnh này, tại thủ đô Lima, Đức Phanxicô gởi một sứ điệp khích lệ cho lòng can đảm của người dân Pêru, ngài giao phó họ cho Đức Mẹ “Đấng không bao giờ bỏ con cái mình một mình”, cho Chúa Kitô “Đấng cùng đi với từng người trong thành phố của ho”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch