Đức Giáo hoàng xin lỗi nhân viên Vatican

340

Đức Giáo hoàng xin lỗi nhân viên Vatican

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2017-12-21

Đức Phanxicô trong buổi gặp chúc lễ Giáng Sinh nhân viên Vatican, 21 tháng 12 – 2017

Khi chúc mừng lễ Giáng Sinh truyền thống hàng năm, Đức Giáo hoàng đã nhân dịp này để xin lỗi các nhân viên Vatican: “Chúng tôi không phải lúc nào cũng làm gương tốt, tôi nói đây là trong hàng giáo sĩ, chúng tôi không phải lúc nào cũng làm gương tốt. Xin anh chị em thứ lỗi cho các gương xấu này. Chúng tôi phải xin anh chị em tha lỗi, tôi cũng vậy, tôi xin anh chị em tha lỗi vì thỉnh thoảng tôi đã có lời làm tổn thương…”

Ngày thứ năm 21 tháng 12 – 2017, Đức Phanxicô đã chúc lễ Giáng Sinh các nhân viên Vatican tại Hội trường Phaolô VI . Ngài nhấn mạnh đến bốn chữ quen thuộc của mình: công việc, gia đình, nói xấu và tha thứ.

Nhân dịp này, ngài khuyên các gia đình đang gặp khó khăn hãy để mình “được giúp đỡ đúng lúc”: “Tôi biết trong anh chị em có những gia đình phải xa nhau, tôi biết và tôi cùng đau buồn với anh chị em, nhưng ít nhất, anh chị em làm sao để con cái không bị đau buồn”.

Ngài khuyên họ nên đi xưng tội: “Anh chị em đừng ngại khi xin được tha thứ, nếu lương tâm anh chị em cảm thấy áy náy một chuyện gì đó”, sau đó ngài cho biết: “Hôm qua, tôi đã xưng tội vàp dịp lễ Giáng Sinh, cha giải tội đến và tôi đã được xưng tội”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch