Năm ý tưởng để giáo xứ có tinh thần đón tiếp tích cực

210

Linh mục Sébastien Vauvillier cha xứ các giáo xứ vùng Caraman-Revel famillechretienne.fr, Anne-Claire de Castet, 2017-09-12 

Ở vùng quê, “taxi-lễ” 

Linh mục Sébastien Vauvillier là cha xứ của các giáo xứ vùng Caraman-Revel (giáo phận Toulouse), 45 làng trải dài trên 40 cây số. Để giúp các giáo dân không đi lễ được, cha có chiếc “taxi-lễ”, một chiếc xe 9 chỗ được một nhân viên giáo xứ chở giáo dân đi lễ, họ chỉ cần gọi là tài xế lên đường đi đón: “Rất nhiều người sống cô lập, họ sợ làm phiền người khác”. Nhờ chương trình này mà nhiều người “dám nhờ” hàng xóm chở họ đi lễ thay vì gọi “taxi-lễ”. 

Các “bữa ăn 4 x 4”

Giáo xứ Thánh Guen à Vannes (Morbihan) đưa ra lời kêu gọi “bữa ăn 4 x 4”. Có bốn nhóm, mỗi nhóm hai người, họ thay phiên nhau đãi ăn bốn lần một năm. Bà Claudine là người có sáng kiến này, theo bà: “Như thế luôn có thay đổi ở mọi cấp. Chúng tôi mời những người mà mình chưa hề nghĩ đến. Vì thế bây giờ ở sân nhà thờ mọi người quen nhau, nói chuyện với nhau”. 

Một “bữa ăn cho mọi người” ngày chúa nhật

Nhiều giáo xứ có sáng kiến tổ chức “bữa ăn cho tất cả” vào ngày chúa nhật, dưới hình thức bữa ăn chia sẻ, giáo dân không cần ghi tên trước, như thế họ có thể mời một cách tự nhiên người mình muốn gặp. Sau đó có thể có những buổi đi chơi văn nghệ tiếp theo đó. 

“Bữa ăn tối với cha xứ”

Để tránh trở ngại của các giáo xứ lớn, khi giáo dân khó gặp được cha xứ, Linh mục Barthélémy ở giáo xứ Thánh Cêcilia ở Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) mở cửa nhà mình một thứ sáu trong tháng. Điều kiện duy nhất để ghi tên: cha xứ chưa biết người đó! 

“Chúa nhật của những người hiếu kỳ”

Một chúa nhật tháng mười, các tín hữu của giáo xứ trên sẽ mời những người ở xa… Giáo hội (có khoảng 400 người) đến dự thánh lễ. Thánh lễ có tính cách ‘mô phạm’ hơn và bài giảng soạn thích ứng cho người xa Giáo hội hơn. Sau thánh lễ có một bữa ăn và giáo xứ có chương trình Tiến trình Alpha. Một công thức làm cho nhiều người sau đó đi học… giáo lý!

Marta An Nguyễn dịch

Thánh lễ tại giáo xứ vùng Caraman-Revel