Đức Giáo hoàng tiếp các tu sĩ phật giáo Mông Cổ

80

Đức Giáo hoàng tiếp các tu sĩ phật giáo Mông Cổ

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Doãn phận tông tòa ở Mông cổ, sáng thứ bảy 28 tháng 5, một phái đoàn phật giáo đã gặp Đức Phanxicô tại Vatican. Ngài ca ngợi mối quan hệ hữu nghị với các thành viên của tôn giáo chính của quốc gia châu Á này.

vaticannews.va, Xavier Sartre, v0, 2022-05-28

Đây là lần đầu tiên ở Vatican: Giáo hoàng đã tiếp một phái đoàn đại diện chính thức của phật giáo Mông Cổ nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm Giáo hội truyền giáo ở đất nước này và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Mông Cổ. Đức Phanxicô nhấn mạnh, mục đích của chuyến thăm này là làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị với Giáo hội công giáo nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và cùng hợp tác để xây dựng một xã hội hòa bình.

“Hòa bình là khát vọng thiết tha của nhân loại” là nội dung bài phát biểu của ngài. Ngài tuyên bố: “Cần cấp bách thúc đẩy văn hóa hòa bình, bất bạo động và thực hiện mục tiêu này thông qua đối thoại ở tất cả các cấp. Phải từ chối bạo lực dưới mọi hình thức, kể cả bạo lực chống lại môi trường. Thật không may, có những người tiếp tục lạm dụng tôn giáo bằng cách sử dụng nó để biện minh cho các hành động bạo lực và hận thù.”

Đức Phanxicô nhắc lại: “Vậy mà cả Chúa Giêsu và Đức Phật đều là những người xây dựng hòa bình và thúc đẩy bất bạo động. Đức Phật đã dạy, chiến thắng để lại dấu vết của hận thù vì người bại trận phải chịu đựng. Chúng ta hãy bỏ mọi suy nghĩ thắng bại và sống trong hòa bình và vui vẻ”.

Ngài nói tiếp: “Trong một thế giới bị tàn phá bởi các cuộc xung đột và chiến tranh, với tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo, bám rễ trong các học thuyết tôn giáo của chúng ta, chúng ta có nhiệm vụ truyền cảm hứng cho nhân loại quyết tâm từ bỏ bạo lực và xây dựng một nền văn hóa hòa bình.”

Đây là điều mà cộng đồng công giáo nhỏ ở Mông Cổ đang làm, họ cam kết thúc đẩy văn hóa gặp gỡ ở một quốc gia có “truyền thống chung sống hòa bình lâu đời giữa các tôn giáo khác nhau”. Đức Phanxicô muốn truyền thống này tiếp tục “thông qua việc thực hiện hiệu quả tự do tôn giáo và thúc đẩy các sáng kiến chung vì lợi ích chung”. Vì thế sự hiện diện của phái đoàn Phật giáo tại Vatican “là một dấu hiệu của hy vọng”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi gặp của phái đoàn phật giáo Mông Cổ tại Vatican sáng thứ bảy 28 tháng 5-2022