Đức Phanxicô tiếp nhóm tín hữu hành hương người Papu-Tân Guinê

213
Đức Phanxicô tiếp nhóm tín hữu hành hương người Papu-Tân Guinê
cath.ch, 2019-07-31
Ngày thứ ba 30 tháng 7, Đức Phanxicô tiếp một nhóm tín hữu hành hương người Papu-Tân Guinê ở Nhà Thánh Marta, họ nói với ngài về tình trạng đất nước của họ ngày hôm nay.
Nhóm gồm hai mươi tín hữu và tu sĩ hành hương do Linh mục Martin Prado hướng dẫn, cha là nhà truyền giáo của Viện Ngôi Lời Nhập thể. Nhân dịp được hội kiến với Đức Phanxicô, các tín hữu đã hát cho ngài nghe vài bài hát của đất nước mình. Các phụ nữ mặc áo truyền thống có màu sắc của lá cờ Quốc gia, nước Papu-Tân Guinê được độc lập năm 1975. Vào cuối cuộc gặp, Đức Phanxicô đã ban phép lành cho nhóm hành hương.
Đất nước bị nạn bạo lực tác hại
Nước Papu Tân Guinê có 70% dân số là tín hữu kitô, trong đó có 30% là người công giáo nhưng đất nước này bị ảnh hưởng nặng bởi đạo thờ súc vật và rất nghèo. Đất nước có những vùng hoang dã rất rộng lớn, và có nhiều sắc dân phong phú ở rải rác trên khắp lãnh thổ.
Một vài tuần trước buổi hội kiến này, ngày 10 tháng 7 năm 2019, đã có những trận đụng độ dữ dội giữa các bộ lạc làm cho 24 người bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ mang thai. Các cuộc đấu tranh giữa các bộ tộc vẫn còn tiếp diễn, đây là một trong các tai ương của đất nước, và trong những năm gần đây, các cuộc đấu tranh này được gia tăng với hàng loạt vũ khí tự động được cung cấp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch