“Il Volo”: Đức Giáo hoàng tiếp ba giọng nam cao

347

Một chương trình hòa nhạc cho các người vô gia cư

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-05-08

Ba thanh niên trẻ có giọng nam cao người Ý Gianluca Ginoble, 22 tuổi, Ignazio Boschetto, 22 tuổi và Piero Barone, 23 tuổi thành lập bộ tam ca “Il Volo”, họ được Đức Phanxicô tiếp kiến riêng ngày thứ bảy 6 tháng 5-2017. Ba thanh niên này không bao giờ giấu đức tin vào Chúa Kitô của mình.

Trong một buổi hòa nhạc ngày 5 tháng 5 vừa qua ở thành phố Turin, họ trình diễn bài “Ave Maria, Mẹ Thương Xót, Ave Maria, Mater Misericordiae“ của nhà soạn nhạc Romano Musumarra soạn cho Năm Thánh Lòng thương xót, họ thâu bài này vào một đĩa hát và tặng Đức Phanxicô trong dịp này.

Họ dự định sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc lớn ở Vatican, Via della Conciliazione nhân dịp có bữa ăn tương trợ với 200 người vô gia cư ở trụ sở của Caritas Ý. Buổi trình diễn này dự trù tổ chức vào tháng 7 sắp tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch