Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được cảm hứng nhờ Đức Phanxicô

190

Ông Stephen Forte trình bày trước Giáo hoàng Học viện Khoa học

emashable.france24.com, Emma Hinchliffe, 2017-04-08

Là người có lòng từ tâm bao la, gần đây Đức Phanxicô xin các kỹ thuật gia tham dự vào công việc cứu hành tinh, cứu các người khốn khó nhất. Kỹ thuật gia Stephen Forte đã nghe lời kêu gọi này, ông thiết lập một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp (start-up) chỉ cách Vatican hai bước.

Từ khi được bầu chọn năm 2013, Đức Phanxicô luôn loan truyền một sứ điệp bao dung, tương trợ và cân nhắc giữa con người với nhau nhưng cũng với hành tinh. Có vẻ như giới phát minh đã nghe lời kêu gọi của ngài: Stephen Forte, nhà sáng lập hãng Fresco Capital và là nhà thương mại đã đưa ra một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại Rôma và một phần ở Vatican.

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp dự trù tập trung vào các hãng không có mục đích vụ lợi, nhưng có động cơ là một sứ mệnh, mà mục đích thì đi xa hơn là chỉ đơn thuần lợi nhuận. Ông Stephen Forte sẽ nhận các ứng viên khởi nghiệp từ đây đến ngày 5 tháng 6, ngày bắt đầu tiến trình tuyển chọn.

Các start-up cho “lợi ích chung”

Chương trình này sẽ hoạt động từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 9 tháng 9-2017. Chương trình mở ra cho các start-up đã cất cánh về mặt kinh tế nhưng chưa huy động đủ vốn để tự tài trợ cho mình. Vì thế chương trình sẽ cung cấp 100 000 đô la để góp phần trong vốn của họ, cho đến 6 đến 8 %.

Chương trình sẽ kết thúc bằng ngày trình bày ‘Demo Day’ vào tháng 12 ở Vatican và bảo đảm việc theo dõi ảo trước khi lắp đặt máy và sau khi đóng cửa.

Chương trình dự trù chọn các start-up làm việc trên các vấn đề liên hệ đến nước, các cộng đoàn đô thị, vào “tiềm năng con người”, tìm cách giảm sự đau khổ trong các vấn đề liên hệ đến di dân, sức khỏe, thay đổi khí hậu, giữ gìn môi sinh, và lãnh vực tài chánh, kỹ nghệ liên hệ đến môi sinh.

Một sáng kiến được Đức Phanxicô tạo cảm hứng

Trong một công bố đăng ở Medium có tên “Tại sao tôi thiết lập chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ở Vatican” ngày 4 tháng 5, ông Stephen Forte cho biết, động cơ thúc đẩy ông làm việc là Đức Phanxicô.

Ông viết: “Là người cha gia đình, người công dân của thế giới, tôi phải đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng. Tôi được thúc đẩy để đưa ra một thách thức toàn bộ trong lãnh vực các nhà đầu tư về giá trị cho các công ty bất vụ lợi có một sứ mệnh”.

Ông Stephen Forte cho biết, ngoài việc rửa chân cho các tín hữu và giảng các bài giảng, Đức Phanxicô còn khuyến khích các công ty, các hãng trong lãnh vực kỹ thuật đấu tranh với sự thay đổi khí hậu và hành động vì lợi ích chung. Ngày 26 tháng 4-2017, ngài đã có một buổi nói chuyện trên diễn đàn TED hướng đến các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, trong số này có  các kỹ thuật gia của lãnh vực kỹ thuật: “Nếu sự tăng trưởng trong lãnh vực sáng tạo khoa học và kỹ thuật phù hợp với sự bình đẳng và hội nhập xã hội hơn thì đó là một điều tốt đẹp”.

Sáng kiến của ông Stephen Forte cho thấy lời nói khôn ngoan của Đức Thánh Cha đã được nghe. Amen.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bên Quảng trường Thánh Phêrô