Làm sao để không phục vụ vừa Chúa, vừa tiền?

223
famillechretienne.fr, Linh mục Pierre Descouvemont, 2017-02-22
Đòi hỏi của Chúa Giêsu về vấn đề tiền bạc thì cũng tận căn như khi Chúa Giêsu đòi hỏi về hôn nhân: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là ngoại tình” (Mt 19, 9); “Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19, 24). Trong cả hai trường hợp, các môn đệ đều nói đây là chuyện không thể được: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn” (Mt 19, 10); “Thế thì ai có thể được cứu?” (Mt 19, 25). Chúa Giêsu trả lời cho họ, họ phải xin Chúa ơn để hiểu và để sống: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.” (Mt 19, 11); “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” (Mt 19, 26). Thật rõ ràng, để sống theo một lý tưởng như vậy thì chúng ta phải xin ơn Chúa.
Mặt khác, trong Thánh Kinh, các đòi hỏi này ở trong khuôn khổ các lời mà Chúa Giêsu đã khẳng định một cách rõ ràng, là sự cần thiết phải nhận biết tình trạng thấp hèn của mình để vào Nước Chúa. Ngày nọ, khi các bà mẹ mang con cái đến với Chúa. Chúa bảo với các môn đệ: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như trẻ con” (Mt 19, 14 ; Mc 10, 14 ; Lc 18, 6). Luôn luôn là một sứ điệp: “Để thành công trong cuộc sống, phải phó thác vào bàn tay Chúa Cha.
Kết hiệp với Chúa Giêsu trong tâm hồn, chúng ta sẽ ít bị cám dỗ “tiêu thụ”
Một cách cụ thể, vừa xin Chúa giúp đỡ và chúng ta phải làm gì để tránh rơi vào cám dỗ của tiền bạc và tiện nghi mà nó cung cấp? Trước hết, chúng ta thử cắt đứt bức tường thinh lặng ngăn không cho chúng ta đến với những lời rất mạnh này của Phúc Âm. Đó là một chủ đề cấm kỵ. Chính vậy nó mới ra chuyện! Bạn thiếu tiền để thực hiện các mong muốn hợp pháp của mình: mua nhà rộng hơn cho con cái, cho con học ở trường đắt tiền hơn. Vậy thì làm sao nói với chồng, chúng ta cần hy sinh một số tiền lớn trong ngân quỹ gia đình để giúp các nơi khốn khổ trên thế giới? Đó là vấn đề cực kỳ tế nhị để nói lên! Chính tôi, tôi cũng ngần ngại khi viết! Hoặc, ngược lại, tài khoản của mình bị ở trong “mức báo động”! Hoặc tìm người nào có thể giúp mình, người có thể cho mình mượn tiền khi mình cần? Phản ứng của họ sẽ như thế nào?
Dù hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào, chúng ta hãy nguyện ngắm lâu giờ Chúa Giêsu ở trên thập giá: chúng ta muốn giống Chúa nhiều hơn trong sự trần trụi của Ngài! Chúng ta hãy kết hiệp với Ngài trong tâm hồn, trong Thánh Thể và nếm tình yêu của Ngài: chúng ta sẽ có ít cám dỗ “tiêu thụ”  hơn. Chúng ta hãy thường xuyên nghĩ đến sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi những người đau khổ, đặc biệt nơi những người chúng ta có thể giúp đỡ.  Và chúng ta cầu xin Thần Khí đào tạo trong chúng ta một “quả tim có lòng thương xót”. Cuối cùng là chúng ta tìm dịp để gặp và lui tới với những người nghèo hơn mình: họ thúc đẩy mình, họ ngăn không cho mình tin tưởng vào tiền bạc của mình. Và thường thường, họ rao giảng Phúc Âm cho mình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch