Mẹ Têrêxa, người phụ nữ Samaritanô nhân hậu

652

Một vài lời của Mẹ Têrêxa giúp chúng ta suy niệm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Mẹ Têrêsa 3

 • Thiếu tình yêu là thiếu thốn nghèo nàn lớn nhất.
 • Cô đơn và cảm nhận mình không được ai mong muốn là những chuyện nghèo nàn nhất.
 • Vô liêm sỉ là một trong những lý do sâu đậm nhất trong sự xuống cấp của con người.
 • Đừng để ai đến với bạn mà khi họ ra về họ buồn hơn.
 • Điều đáng kể không phải là những gì mình cho nhưng tình yêu trong đó mình có để cho.
 • Tiền bạc sẽ đến: “Nếu trước hết chúng ta đi tìm Nước Chúa, rồi thì mọi sự sẽ được ban dồi dào thêm.”
 • Nếu chúng ta lòng đầy tội lỗi thì Chúa không thể lấp đầy vì chính Chúa cũng không thể lấp chỗ nào đã đầy. Vì thế chúng ta cần được tha thứ: lòng chúng ta trống rỗng và Chúa sẽ lấp đầy cho chúng ta.
 • Chúng ta không thể làm những chuyện to lớn; chỉ những chuyện nhỏ với một tình thương bao la.
 • Nếu chúng ta không thể nào nuôi được một trăm người thì ít nhất cũng nuôi được một người.
 • Chúng ta có thể làm gì để cổ động hòa bình cho thế giới? Chúng ta về nhà mình và yêu thương gia đình mình!
 • Điều làm cho tôi buồn, không phải vì có người giàu người nghèo nhưng vì sự phí phạm.

Mẹ Têrêxa

“Ai muốn đứng đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 44). Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ cho thấy con đường dẫn đến sự cao cả của tinh thần Phúc Âm. Đó chính là con đường Chúa Kitô đi đến Thập giá; một tiến trình của yêu thương và của phục vụ, làm đảo lộn mọi lý lẽ thực tiễn của con người. Là người phục vụ của tất cả mọi người!

Và chính lý lẽ này đã là kim chỉ nam của Mẹ Têrêxa, người sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái, hôm nay tôi vui mừng ghi tên Mẹ vào danh sách các Chân phước. Cá nhân tôi rất biết ơn người phụ nữ can đảm này, tôi luôn cảm nhận có sự hiện diện của Mẹ bên cạnh tôi. Mẹ là hình ảnh người Samaritanô nhân hậu, Mẹ phục vụ Chúa Kitô nơi những người nghèo khố nhất của những người nghèo khổ, cả ở những nơi có xung đột, có chiến tranh Mẹ cũng không từ nan”

(Trích bài giảng Đức Gioan-Phaolô II giảng trong thánh lễ phong chân phước Mẹ Têrêxa ngày 19 tháng 10-2003 tại Quảng trường Thánh Phêrô).