Tình yêu của Chúa Giêsu qua các hành vi nhỏ trong đời sống hàng ngày

497

Trong buổi kinh Truyền Tin trưa chúa nhật ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nói về bài Phúc Âm của ngày chúa nhật về điều răn mới của Chúa: “Các con hãy yêu mến nhau như Ta đã yêu mến các con. Không có lòng yêu mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Ta, nếu các con làm điều Ta truyền dạy các con. Ta không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm.  Ta đã gọi các con là bạn hữu”.

Tình yêu này thể hiện trong đời sống hàng ngày qua các hành vi nhỏ chúng ta làm cho một em bé, người bệnh, người lớn tuổi, người cô quạnh một mình, người không nhà, người thất nghiệp, người di dân, người tị nạn. Tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta thể hiện qua những cử chỉ nhỏ này”.

Không phải mọi kẻ nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời. (Mt 7: 21)

Tình yêu của Chúa Giêsu qua các hành vi nhỏ trong đời sống hàng ngày