Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

156

Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

parismatch.com, Ban biên tập, 2018-10-05

Nadia Murad ở Ottawa, Canada ngày 25 tháng 10 năm 2016. Chris Wattie/Reuters

Cựu nô lệ tình dục của quân khủng bố hồi giáo, cô Nadia Murad người Yêziđi giải thích Giải Nobel Hòa Bình này quan trọng lớn đến như thế nào “đối với tất cả các phụ nữ”.

Cô Nadia Murad cho rằng, giải Nobel Hòa Bình quan trọng “cho tất cả phụ nữ”, các phụ nữ nạn nhân của bạo lực tình dục, chính cô Nadia Murad đã là nô lệ tình dục của quân khủng bố. Ngày thứ sáu 5 tháng 10, cùng với bác sĩ người Công-gô Denis Mukwege, cô được trao giải Nobel Hòa Bình.

Cô Murad người Irak, 25 tuổi nói chuyện qua điện thoại trên trang mạng chính thức của giải Nobel: “Điều này có ý nghĩa rất lớn, không phải chỉ cho riêng tôi, nhưng cho tất cả các phụ nữ Irak và cả trên toàn thế giới.” Cô nhấn mạnh: “Không phải dễ để nói lên những gì đã xảy ra với tôi, đặc biệt là đối với các phụ nữ Trung Đông, nói rằng chúng tôi đã là các nô lệ tình dục.” 

Bị giáng xuống thành nô lệ tình dục

Như hàng ngàn thiếu nữ và phụ nữ Yêziđi, một cộng đoàn ở Irak mà những tên khủng bố hồi giáo xem là dị giáo, năm 2014 Nadia Murad bị nhóm Hồi giáo ISIS bắt làm nô lệ tình dục, sau đó cô đã trốn thoát được. Cô nói bằng tiếng kurde và được bạn của cô dịch ra: “Đối với các cộng đoàn nhỏ bị áp bức này, giải này cho tôi thấy các tiếng nói đã được lắng nghe. Chúng tôi hy vọng đây là tiếng nói cho tất cả các phụ nữ đau khổ vì bạo lực tình dục trong rất nhiều các cuộc xung đột.”

Hiện nay cô Nadia Murad là đại sứ Liên Hiệp Quốc đại diện cho phẩm cách các nạn nhân của nạn buôn người. Sáu người anh và mẹ của cô bị nhóm Hồi giáo ISIS giết, bây giờ cô Nadia Murad đấu tranh để các vụ bách hại chống người Yêziđi được xem là một vụ diệt chủng.

Cô Nadia Murad và bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege săn sóc cho các phụ nữ nạn nhân của bạo lực tình dục ở nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô cùng được Giải Nobel Hòa Bình “cho những cố gắng để chấm dứt nạn dùng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình “cho tất cả các phụ nữ”

Denis Mukwege, bác sĩ phép lạ

Denis Mukwege và Nadia Murad, Giải Nobel Hòa Bình 2018

Bác sĩ Denis Mukwege tặng Giải Nobel Hòa Bình cho “các phụ nữ của tất cả các nước bị tổn thương”

Một phim hoạt hình về bác sĩ Denis Mukwege