Đức Phanxicô xin tín hữu cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Á châu

70

Đức Phanxicô xin tín hữu cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Á châu

fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2018-01-07

Trong video ý chỉ cầu nguyện của tháng 1-2018, Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho các tín hữu kitô ở Á châu và cho các tín hữu của các nhóm thiểu số tôn giáo khác được tự do sống đức tin của mình.

Trong video này, Đức Phanxicô cho biết, đặc biệt các tín hữu kitô giáo ở Á châu gặp khó khăn, vì Giáo hội ở đây thuộc thành phần thiểu số. Cũng như các tôn giáo khác, kitô giáo ở đây bị bách hại. Các giáo phái chính thiểu số ở Á châu là: kitô giáo ở Đất Thánh, giáo phái Tẩy ngộ (Manđêô) ở Đất Thánh, Thần đạo (Shintô) ở Nhật, đạo thờ Thần Hỏa (Zôrôastrô) ở Iran, đạo Ba-hai ở Iran, đạo Lão ở Trung quốc, đạo Giaina ở Ấn độ, đạo Si-khít ở Ấn Độ.

Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho các tín hữu kitô ở Á châu và cho các tín hữu của các nhóm thiểu số tôn giáo khác được tự do sống đức tin của mình: “Vì bối cảnh văn hóa đa dạng ở Á châu, Giáo hội phải đối diện với nhiều khó khăn và công việc của Giáo hội càng khó hơn vì Giáo hội chỉ đại diện cho một nhóm thiểu số.

Giáo hội chia sẻ các bất trắc, các khó khăn này với các nhóm tôn giáo truyền thống khác, các giáo hội cùng phối hợp với nhau trong mong ước của khôn ngoan, sự thật và thánh thiện.

Khi chúng ta nghĩ đến những người bị bách hại vì lý do tôn giáo, chúng ta vượt lên các khác biệt của tín ngưỡng, của nghi thức: chúng ta đứng bên cạnh các anh chị em tôn giáo khác, chiến đấu để không buông bỏ căn tính tôn giáo của mình.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ để trong các nước Á châu, các tín hữu kitô cũng như các tín hữu các tôn giáo thiểu số khác được hoàn toàn tự do sống đức tin của mình”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch