Đền thánh Fatima cầu nguyện cho Đức Phanxicô

178
Đền thánh Fatima cầu nguyện cho Đức Phanxicô
Thánh lễ và lần tràng hạt cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Phanxicô
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2021-07-07
Hồng y Antonio Marto, giám mục giáo phận Leiria-Fátima và Đền thánh Fatima gởi điện chúc Đức Phanxicô “nhanh chóng và hoàn toàn bình phục” sau cuộc phẫu thuật ngày chúa nhật vừa qua.
“Giám mục giáo phận Leiria-Fatima và Đền thánh Fatima kính chúc cha nhanh chóng và hoàn toàn bình phục sau cuộc phẫu thuật vừa qua, chúng con xin phó thác vào lời cầu bàu của Đức Mẹ và các Thánh Phanxicô, Jacinta cho sự bình phục của cha.”
Lời chúc viết tiếp, “giáo dân hành hương trong Đền thánh này ở Fatima hàng ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đồng hành với Cha trong lời cầu nguyện ở giai đoạn đặc biệt này.”
Từ hôm nay trong các Thánh lễ và trong Kinh Mân Côi, lời cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Phanxicô được bình phục là một trong ý chỉ lời cầu nguyện giáo dân: “Xin cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô, nhờ lời cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria, cho sức khỏe của những người bệnh, xin Chúa cho Đức Phanxicô được phục hồi sức khỏe và tiếp tục sứ vụ như trước đây ngài đã được giao phó”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Fatima vào năm 2017, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày Đức Mẹ hiện ra và phong thánh cho các Thánh Phanxicô và Jacinta, ngài mong trở lại Fatima vào năm 2023.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch