Nói với thẩm quyền

317

Nói với thẩm quyền

Ronald Rolheiser, 2020-02-17

Chúng ta đang ngày càng mất niềm tin vào lời nói. Đâu đâu chúng ta cũng nghe nói: “Nói cho có nói! Chẳng có gì ngoài những chữ trống rỗng!”

Và những lời trống rỗng luôn ở chung quanh chúng ta. Thế giới đầy rẫy những lời dối trá, những lời hứa cuội, những quảng cáo lấp lánh vô ý nghĩa, những lời vô căn cứ. Chúng ta ngày càng ít tin vào những gì chúng ta nghe. Chúng ta thường xuyên bị lừa dối và phản bội, bây giờ chúng ta thận trọng về những gì chúng ta tin.

Nhưng sự dè chừng về các lời mà chúng ta nghe chỉ là một trong các cách để nói, lời của chúng ta quá yếu. Lời của chúng ta có thể là sự thật nhưng lại có ít sức mạnh. Tại sao? Bởi vì, để sử dụng các thuật ngữ Tin Mừng, chúng ta có thể không nói mạnh với thẩm quyền. Lời nói của chúng ta có thể không có những gì người khác cần để cứu họ. Điều này có nghĩa là gì?

Các Tin Mừng cho chúng ta biết, một trong những điều mà Chúa Giêsu khác với các nhà rao giảng cùng thời với Ngài là Ngài rao giảng với quyền uy, trong khi các nhà rao giảng khác không làm được. Cái gì đã làm cho các lời của Ngài có quyền uy? Cái gì đã làm cho lời của Ngài có năng lực chuyển hóa?

Như chúng ta biết, có nhiều loại quyền khác nhau. Có quyền lực phát xuất từ cơ thể, từ năng lượng. Như chúng ta thấy ở các lực sĩ có tài năng, họ cử động với một quyền uy thật mạnh. Cũng có một loại quyền uy nơi trong sức thu hút của các siêu sao hay các nhà hùng biện tài ba. Họ cũng nói với một quyền uy và một quyền lực nào đó. Nhưng còn một loại quyền lực và thẩm quyền khác, bản chất rất khác quyền lực và quyền uy của các lực sĩ hay các siêu sao. Nơi em bé cũng có một quyền lực, quyền lực nghịch lý của sự mong manh, của ngây thơ, của bất lực. Nếu bạn để một lực sĩ, một siêu sao và một em bé chung vào một phòng, ai sẽ là người mạnh nhất? Ai là người có quyền nhất? Dù sức mạnh vô địch của lực sĩ hay của siêu sao, em bé vẫn là người có quyền lực nhất để thay đổi các quả tim.

Các bản văn Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa Giêsu nói với “quyền uy”, không bao giờ Ngài nói với “một năng lực lớn” hay ”một sức hấp dẫn mạnh”. Để mô tả quyền uy của Chúa Giêsu, họ dùng chữ “exousia”, một chữ Hy lạp mà chúng ta không có chữ tương đương trong tiếng Anh. “Exousia” có nghĩa là gì? Chúng ta không có chữ để nói về chữ này, nhưng chúng ta có một khái niệm: “Exousia” có thể mô tả là sự kết hợp của sự mong manh, ngây thơ và bất lực mà một em bé có thể mang lại trong phòng. Sự bất lực, sự ngây thơ và sự mong manh có một quyền uy và quyền lực độc nhất để chạm vào lương tâm của bạn. Đây là lý do chính đáng để mọi người nhìn lại ngôn ngữ của mình khi ở bên cạnh em bé. Sự hiện diện của em làm tẩy sạch.

Nhưng cũng có vài yếu tố củng cố cho quyền uy mà Chúa Giêsu nói. Sự dễ tổn thương, sự ngây thơ của Ngài cũng đã làm cho lời nói của Ngài có một quyền lực đặc biệt, đúng; nhưng cũng có hai yếu tố khác làm cho lời của ngài cực mạnh: lời của Ngài luôn đặt nền tảng trên chính đời của Ngài. Hơn nữa, mọi người nhận ra, quyền uy của Ngài không đến từ Ngài, nhưng đến từ một cái gì từ một Ai” đó lớn hơn mà Ngài đang phục vụ. Không có một cách biệt nào giữa lời của Ngài và đời của Ngài. Thêm nữa, lời của Ngài cực mạnh vì nó không đến từ Ngài, nó đến từ Ai đó qua Ngài, Đấng ở trên Ngài mà quyền uy không thể nào chối cãi, đó là Thiên Chúa.

Bạn cũng có thể thấy loại quyền uy này chẳng hạn nơi những người như Mẹ Têrêxa và ông Jean Vanier. Lời của họ có một quyền uy đặc biệt. Mẹ Têrêxa có thể gặp một người nào đó lần đầu và xin họ đến Ấn Độ làm việc với Mẹ. Ông Jean Vanier cũng có thể làm như vậy. Một trong các linh mục bạn tôi kể chuyện, lần đầu tiên khi gặp ông Vanier, trong buổi nói chuyện đầu tiên, ông mời bạn tôi làm linh mục truyền giáo. Ý nghĩ này chưa bao giờ có trong đầu bạn tôi. Bây giờ bạn tôi là nhà truyền giáo.

Cái gì đã làm cho một vài người có quyền lực đặc biệt này? “Exousia”, một đời sống vị tha, một đời sống bám neo trong quyền uy đến từ trên cao. Những gì các bạn thấy nơi Mẹ Têrêxa, nơi ông Jean Vanier là sự bất lực của một em bé, kết hợp với một đời sống vị tha, bám neo trong một quyền uy vượt quá họ. Khi những người này nói, cũng như Chúa Giêsu, lời nói của họ có sức mạnh làm dịu trái tim, chữa lành cho họ, thay đổi họ và một cách ẩn dụ là thực sự xua đuổi quỷ ra khỏi con người họ.

Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng cần nhìn đến các tấm gương thiêng liêng cao lớn như Mẹ Têrêxa hay ông Jean Vanier để thấy điều này. Với đa số chúng ta, Mẹ Têrêxa hay ông Jean Vanier cũng không có ảnh hưởng gì trên cá nhân mình, nhưng có những người chung quanh chúng ta đã nói một cách quyền uy với chúng ta. Trong trường hợp tôi, đó là cha mẹ tôi đã nói với tôi qua loại quyền uy này. Cũng như một vài cô giáo nữ tu Dòng Ursuline đã dạy tôi và một vài cậu dì tôi đã xin tôi hy sinh vì họ nói với “exousia”, với một lòng chính trực và đức tin mà tôi không thể nghi ngờ hoặc phủ nhận. Họ xin tôi suy nghĩ lại để làm linh mục và tôi đã làm linh mục.

Những gì làm thế giới ‘nhúc nhích’ thường đến từ năng lượng cực mạnh và sức lôi cuốn của những người có tài năng cao; nhưng quả tim bị lay động bởi một loại quyền uy khác.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Jean Vanier: “Thế giới ở mặt trái, Phúc Âm là thế giới ở mặt phải!”
 Đức Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn khi nghe tin ông Jean Vanier qua đời