Đức Giáo hoàng gởi lời mừng người dân thành phố Montréal, Canada

181
Thành phố Montréal được thành lập ngày 17 tháng 5-1642
 
cath.ch, 2017-05-18
 
Ngày 17 tháng 5-2017, nhân dịp kỷ niệm 375 năm ngày thành lập thành phố Montréal, Đức Phanxicô đã gởi lời mừng người dân thành phố Montréal.
 

Trong một thánh lễ trọng thể tại thánh đường Đức Bà Montréal, ngày thứ tư 17 tháng 5-2017, Đức Ông Luigi Bonazzi, Sứ thần Tòa Thánh tại Canada đọc lời chúc của Đức Giáo hoàng: “Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa cho đức tin và hy vọng đã dẫn đưa các người từ Pháp đến để xây dựng Thành phố Maria (tên cũ của thành phố Montréal). Họ đã thể hiện đức tin xác thực, – không bao giờ dễ dàng và ích kỷ -, luôn bao gồm một ước muốn sâu xa thay đổi thế giới, trao truyền các giá trị, để lại một cái gì tốt hơn sau đoạn đường chúng ta sống ở trần thế này” (Evangelii gaudium, n.183).

Trung thành với tinh thần Phúc Âm của những người xây dựng Thành phố-Maria, ngài khuyến khích người dân Montréal xây dựng các cây cầu giữa con người với nhau, trong tinh thần tôn trọng sự khác biệt và góp phần xây dựng một xã hội công chính hơn, huynh đệ hơn. Với niềm hy vọng này, qua sự cầu bàu của Đức Bà Ville-Marie và của Thánh Cả Giuse Mont-Royal, ngài phó dâng thành phố Montréal và người dân Montréal cho Chúa.

Các bài liên hệ:

Gốc rễ tôn giáo của thành phố Montréal, Canada: https://phanxico.vn/2017/01/09/goc-re-ton-giao-cua-thanh-pho-montreal-canada/

Nguốn gốc thiêng liêng của thành phố Montréal: https://phanxico.vn/2017/01/09/nguon-goc-thieng-lieng-cua-thanh-pho-montreal/