Đức Phanxicô sẽ phong chức mười linh mục ngày chúa nhật 7 tháng 5-2017

174

Đức Phanxicô phong chức cho 19 tân linh mục năm 2015

cath.ch, 2017-05-03

Theo truyền thống, chúa nhật thứ tư Mùa Phục Sinh được gọi là “chúa nhật Chúa Chiên Lành” và Giáo hội mừng Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi. Nhân dịp này, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ phong chức cho mười tân linh mục, tuổi từ 26 đến 38 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trong số các chủng sinh, sáu chủng sinh sẽ là các tân linh mục thuộc giáo phận Rôma mà Đức Giáo hoàng là giám mục. Bốn trong số sáu chủng sinh này đã theo học ở Đại Chủng viện Giáo hoàng La Mã. Hai người khác học ở Chủng viện Mẹ Cứu Thế ở Rôma.

Hai chủng sinh người Ý, người đầu ở địa phận Lombardia học ở Dòng Đức Bà Thương Xót. Người thứ nhì thuộc địa phận Campania.

Và hai chủng sinh cuối cùng là người nước ngoài, một chủng sinh là người Pêru thuộc Dòng Gia đình các Môn đệ. Người kia người azéri, 35 tuổi, sẽ là linh mục của Azerbạdjan.

Năm 2016 Đức Phanxicô phong chức cho 11 tân linh mục, năm 2015 là 19 tân linh mục.

Trong lần phong linh mục năm 2016, Đức Phanxicô đã giảng: “Còn anh em, anh em được nâng lên hàng linh mục, anh em tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô, Đấng duy nhất Thầy của anh em. Xin anh em rao giảng cho mọi người Lời Chúa, Lời mà chính anh em nhận trong hân hoan”. Ngài kêu gọi các tân linh mục cùng đi với Chúa Kitô trong một đời sống mới: “Đường đi không có thập giá, anh em sẽ không bao giờ gặp Chúa Giêsu; và thập giá mà không có Chúa Kitô thì thập giá đó không có một ý nghĩa nào”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch