“Mẹ Têrêxa đã đón nhận tôi trong vòng tay Mẹ”

654

famillechretienne.fr, Alexia Vidot, 2016-09-01

Mẹ Têrêxa làm việc để các trẻ em bị bỏ rơi được các gia đình vững chắc nhận nuôi. Với luật mới, sự lựa chọn này không được áp dụng. Kể từ tháng 10 năm 2015 các nữ tu đã phải đóng cửa 18 viện mồ côi của họ ở Ấn Độ. Câu chuyện tốt đẹp của anh Emmanuel Leclercq sẽ không có thể tiếp tục xảy ra.

Ngày 19 tháng 9 năm 1982 tại Amravati, nơi có các thành phố ổ chuột ở Bombay, Mẹ Têrêxa đã đón nhận tôi. Khi đó tôi mới được 10 ngày. “Một em bé là một quà tặng của Chúa. Nếu bạn không muốn, xin bạn cho tôi!” mẹ hay nói như thế. Và Mẹ đón nhận tất cả những đứa trẻ như tôi, những đứa trẻ không một ai mong muốn. Ba mươi ba năm sau, tôi là chủng sinh của địa phận Avignon, Pháp. Gần đến ngày phong thánh của Mẹ, tôi thấy cần phải xuất bản quyển sách của tôi (Suy niệm với Mẹ Têrêxa, một suy niệm mỗi ngày, Nhà xuất bản Salvator), tôi cảm nhận tôi phải quay về Ấn Độ để tìm gốc rễ của tôi.

Các nữ tu đã rất xúc động khi tôi từ xa về để cám ơn Mẹ Têrêxa. Ở cô nhi viện Amravati, các nữ tu đã xem lại sổ bộ để bổ túc các thiếu sót trong trường hợp của tôi. Các xơ nhớ lại, trong các ngày đó Mẹ Têrêxa có đến thăm Dòng. Tôi được biết, cho đến khi tôi 10 ngày, tôi còn ở với cha mẹ tôi. Nhưng sau đó mẹ tôi bỏ tôi trong một thùng rác trước mặt nhà các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác ái. Nơi cổ tôi có đeo dây mang tên tôi: Robin. Trên tay tôi là tên mẹ tôi: Shubadra, tiếng hinđu có nghĩa là “mẹ tốt lành”. Khi tôi được 11 tháng thì một gia đình có đạo sốt sắng ở Drôme, Pháp, nhận nuôi tôi.

Đúng, một vị thánh đã bồng tôi trong tay giống như Mẹ đã bồng hàng ngàn em bé khác

Khi ngược xuôi trong các thành phố ổ chuột tôi mới nhận ra tôi đã có thể phải ở ngoài đường. Hoặc tôi có thể được một gia đình hinđu, hồi giáo hay một đạo hỗn hợp nào đó nuôi. Thật là cả một sự quan phòng! Tôi cám ơn cha mẹ ruột đã cho tôi sự sống và cha mẹ nuôi đã mang sự sống đó lại cho tôi. Và dĩ nhiên tôi cũng tạ ơn Mẹ Têrêxa. Tôi sẽ không bao giờ cảm nhận hết sự phong phú thiêng liêng của con đường tôi đã đi qua trong tay Mẹ.

Đúng, một vị thánh đã bồng tôi trong tay giống như Mẹ đã bồng hàng ngàn các em bé khác. Trong vòng ôm của Mẹ, Mẹ đã truyền cho tôi sự đơn giản qua hai chữ đã là động lực sống của tôi: yêu thương và phục vụ. Trọn đời tôi là ở hai chữ này. Tôi xác tín Mẹ Têrêxa có ảnh hưởng rất lớn trong ơn gọi chức thánh của tôi, Mẹ có một tình yêu lạ lùng đối với các linh mục. Tôi xin Mẹ gìn giữ tôi được theo ơn gọi cho đến ngày tôi được chịu chức, và một trong những thánh lễ đầu tiên của tôi, tôi sẽ dâng ở mộ của Mẹ ở Calcutta.

Emmanuel 33 tuoiHình: Emmanuel, 33 tuổi, bị bỏ rơi trong một thùng rác ở Bombay lúc được 10 ngày. Anh được Mẹ Têrêxa cứu và bây giờ anh là một chủng sinh.