“24 giờ với Chúa” của Năm Thánh Lòng Thương Xót

531

Radio Vatican, 2016-03-03

“24 giờ cho Chúa”

Đức Phanxicô xưng tội

“24 giờ với Chúa” ngày thứ sáu 4 tháng 3-2016 hay làm sao đặt cầu nguyện, chầu thánh thể và ơn của bí tích hòa giải vào trọng tâm. Chiều thứ sáu 4 tháng 3, Đức Phanxicô sẽ chủ sự buổi lễ ăn năn ở Đền thờ Thánh Phêrô, trong dịp này ngài sẽ xưng tội. Các địa phận trên khắp thế giới sẽ hiệp lòng với Đức Thánh Cha để mang chứng nghiệm lòng thương xót Chúa đến cho mọi người.

Câu khẩu hiệu “Thương xót như Chúa Cha thương xót” là đường hướng chỉ dẫn cho buổi “24 giờ với Chúa”, một sáng kiến của Hội đồng Giáo hoàng cổ động cho tân Phúc Âm hóa và được Đức Giáo hoàng nhiệt thành hỗ trợ.

“Thương xót như Chúa Cha thương xót”

Ngày 11 tháng 4-2015, Đức Phanxicô đã viết trong sắc chỉ Năm Thánh Lòng Thương Xót, rằng sứ vụ này phải được “đẩy mạnh trong các địa phận. Rất nhiều người trở về lại với bí tích Hòa giải, trong số này có những người trẻ, họ cũng tìm đường để trở về với Chúa, để sống giây phút cầu nguyện sâu đậm và để tìm lại ý nghĩa cho cuộc đời mình. Với lòng xác tín, chúng ta đặt bí tích Hòa giải vào trọng tâm để giúp bàn tay chúng ta chạm đến sự cao cả của lòng thương xót. Cho những ai biết ăn năn, đây đúng là suối nguồn của bình an nội tâm”.

Sáng kiến “24 giờ cho Chúa” sẽ trải nghiệm ở Rôma cũng như các vùng ngoại vi thân thuộc của Đức Phanxicô, đặc biệt cầu nguyện cho hoàn cảnh hiện sinh của con người thời buổi này. “Lòng thương xót không chỉ giới hạn ở bí tích hòa giải, Giám mục Rino Fisichella giải thích. Lòng thương xót có một chân trời rộng lớn hơn, làm cho mỗi người chúng ta trở thành khí cụ lòng thương xót cho người anh em mình.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch