Mười lời khuyên đơn giản Đức Gioan XXIII áp dụng mỗi ngày

589

fr.aleteia.org, 2014-04-16

1.Không có gì hôm nay, tôi sẽ cố gắng sống ngày hôm nay mà không tìm cách giải quyết các vấn đề của cả một đời tôi.

  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ để ý chăm sóc bề ngoài của tôi và cư xử cách lịch sự; tôi sẽ không chỉ trích ai, tôi sẽ không tự hào để uốn nắn, để làm thầy ai ngoại trừ chính tôi.
  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ gấp mình theo hoàn cảnh, không nghĩ rằng hoàn cảnh sẽ chiều theo các ước muốn của tôi.
  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ bỏ ra mỗi ngày mười phút để đọc sách, nhắc cho tôi nhớ thức ăn cần cho thể xác như thế nào thì đọc sách cũng cần cho tâm hồn như thế ấy.
  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ làm một chuyện tốt và sẽ không nói với ai.
  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ hoàn thành một việc mà tôi không muốn làm chút nào, và nếu có người xúc phạm tôi, tôi sẽ không nói với ai.
  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ hạnh phúc trong niềm tin được sinh ra cho hạnh phúc, không những ở một thế giới khác mà ngay cả ở thế giới này.
  1. Không có gì hôm nay, tôi sẽ lên chương trình chi tiết trong ngày. Có thể tôi sẽ không thực hiện xong hết nhưng tôi phải làm. Và tôi sẽ cẩn thận về hai tai họa: hấp tấp và lưỡng lự.
  1. Không có gì hôm nay, tôi tin chắc – dù hoàn cảnh có nói ngược lại – rằng Đấng Quan Phòng chăm sóc tôi như thử không có ai khác ngoài tôi trên thế giới này.
  1. Không có gì hôm nay, tôi không sợ gì. Và đặc biệt, tôi không sợ khi mến chuộng cái đẹp và tin tưởng vào lòng tốt.