Tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2017

97

Cầu nguyện là chìa khóa mở quả tim lòng thương xót của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-28

Khi con đường của chúng ta bấp bênh, khi chúng ta bị ngã, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đưa tay ra vực chúng ta dậy. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-27

Chúng ta kiên trì trong lời cầu nguyện để ý Chúa được thể hiện: “Chúng ta tất cả được nên một!”. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-26

Khi loan báo cho tất cả mọi người niềm vui và tình âu yếm dịu dàng của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên tông đồ của niềm vui Phúc Âm. Và niềm vui thì lây lan! Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-25

Trong quả tim người tín hữu kitô luôn có niềm vui. Luôn luôn! Niềm vui được nhận như một ơn và được chăm sóc để chia sẻ với tất cả mọi người. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-24

Chúng ta đừng đánh giá thấp gương tốt, vì gương tốt có sức mạnh hơn ngàn chữ, ngàn “like”, ngàn câu tweet lại, hay ngàn video trên YouTube. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-23

Chúa Giêsu giao chìa khóa cho Thánh Phêrô để mở cửa Nước Trời, chứ không phải để đóng lại. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-22

Thiên Chúa biết những gì chúng ta cần hơn chúng ta; chúng ta hãy tin tưởng ở Ngài vì con đường của Ngài thì khác với con đường của chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-21

Nếu sự dữ lây lan thì sự thiện cũng lây lan. Chúng ta hãy để sự thiện lây qua mình và làm lây lan sự thiện! Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-20

Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta can đảm phân định các con đường rao giảng Tin Mừng mới. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-19

Biết bao nhiêu lần trong Thánh Kinh, Chúa xin chúng ta đón nhận người di dân và người khách lạ, nhắc chúng ta nhớ chúng ta cũng là người khách lạ! Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-18

Một tâm hồn trẻ không chấp nhận bất công, không khuất phục văn hóa loại bỏ, cũng không nhường bước trước sự dửng dưng toàn cầu hóa. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-17

Tôi xin anh chị em chiến đấu chống nạn nghèo khổ về mặt vật chất cũng như về mặt thiêng liêng; chúng ta kiến tạo hòa bình và xây dựng các cây cầu. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-16

Văn hóa của loại bỏ không phải là văn hóa của Chúa Giêsu. Tha nhân là anh em của tôi, vượt lên các hàng rào xã hội, quốc tịch, tôn giáo. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-15

Thật tốt đẹp để biết Chúa săn sóc các yếu kém của chúng ta, kiên nhẫn nâng đỡ chúng ta và cho chúng ta sức mạnh để bắt đầu lại. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-14

Chúng ta đừng bao giờ đặt điều kiện với Chúa! Tin tưởng ở Ngài có nghĩa là ở trong chương trình hoạch định của Ngài không điều kiện. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-13

Nhân phẩm của trẻ con phải được tôn trọng: chúng ta cầu xin để nạn nô lệ bắt trẻ em làm lính trên toàn thế giới được loại bỏ hoàn toàn. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-12

Cha khuyến khích chúng con chiêm ngắm Đức Mẹ, Mẹ cứu các người bệnh, Mẹ mang sự trìu mến dịu dàng của Chúa đến cho từng người. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-11

Chúng ta hãy gần gũi với anh chị em đang bệnh và gia đình của họ. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-10

Hy vọng mở ra các chân trời mới, hy vọng làm cho chúng ta mơ ngay cả những gì không làm cho chúng ta tưởng tượng được. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-09

Ai làm dễ dàng cho việc buôn người, người đó chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện để tâm hồn họ được hoán cải. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-08

Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu của không biết bao nhiêu trẻ em bị làm nô lệ. Ước mong không ai dửng dưng trước đau khổ của các em. @M_RSection_Fr. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-07

Là tín hữu là học để nhìn với con mắt của đức tin. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-06

Ai không tin hoặc không đi tìm Chúa, có thể họ không cảm nhận được nỗi day dứt của một chứng nhân. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-05

Hãy hành động! Hãy sống! Và đứng trước cuộc sống của mình, chứng tá của mình, có người hỏi mình: vì sao bạn sống như vậy? Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-04

Chúng ta đừng bao giờ quên cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-03

Đời sống thánh hiến là ơn lớn của Chúa: ơn của Chúa cho Giáo hội, ơn của Chúa cho Dân Ngài. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-02

Chúa muốn tất cả mọi người nhận biết nhau là anh em, như thế chúng ta tạo thành một gia đình nhân loại sống trong hài hòa của nét đa dạng. Tweet của Đức Phanxicô 2017-02-01