Mở ra với Thần Khí

447

 

Giáo lý đích thực không bám cứng ngắc vào Lề luật, vốn là thứ bùa mê không khác gì hệ tư tưởng. Giáo lý đích thực là mặc khải của Thiên Chúa, để cho những người mở ra với Thần Khí khám phá thêm mỗi ngày. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 07-10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

ANSA856023_Articolo

Bài đọc trong ngài nói về Thần Khí, ơn trọng từ Cha, là sức mạnh cho Giáo hội tiến bước mạnh mẽ đến tận cùng trái đất.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “Thần Khí là nhân vật chính trong con đường đi tới của Giáo hội. Không có Thần Khí, Giáo hội sẽ dễ khép kín trong bản thân, sẽ sợ hãi.

Có ba thái độ của chúng ta với Thần Khí.

Thứ nhất là như điều mà thánh Phaolô đã khiển trách người Galat, đó là tin mình được công chính hóa nhờ Lề luật, chứ không phải nhờ Chúa Giêsu, Đấng ban ý nghĩa cho Lề luật. Nhưng người này quá cứng ngắc. Họ cũng là những người công kích Chúa Giêsu, những người Chúa gọi là đạo đức giả.

Và gắn chặt vào Lề luật là loại trừ Thần Khí. Nó không cho rằng sự cứu chuộc của Chúa Kitô đến cùng với Thần Khí. Nó cho rằng, chỉ có Lề luật. Đúng là có những Giới răn và chúng ta phải theo các Giới răn, nhưng luôn luôn là qua ân sủng của ơn trọng mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta là chính Con Ngài, và qua ơn của Thần Khí. Có thể hiểu được chuyện giữ luật. Nhưng đừng hạ giá Thần Khí và Chúa Con thành lề luật. Đây là vấn đề của những người này, họ loại trừ Thần Khí và rồi không biết làm sao để tiến tới. Họ khép kín trong các giáo điều kiểu phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhiều lúc, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ này.

Bởi hệ tư tưởng có tính mê hoặc, và thánh Phaolô đã mở đầu rằng: “Hỡi những người Galat ngu ngốc, ai đã mê hoặc các ngươi?” Là những người giảng dạy bằng các hệ tư tưởng, nói rằng: “Nó hoàn toàn công chính.” Họ mê hoặc người ta bằng câu: “Mọi chuyện đều rõ ràng.” Nhưng nghe này, mặc khải không rõ ràng sao? Mặc khải của Thiên Chúa được khám phá mỗi ngày một hơn, luôn luôn trên đường hành trình. Có rõ không? Có! Rõ như pha lê vậy! Chúa có đó, và ta phải khám phá trên đường đời. Và có những người tin rằng họ nắm giữ toàn bộ chân lý, chỉ là kẻ ngu dại. Thánh Phaolô còn nói thêm: “Các người ngu ngốc, bởi đã để mình bị mê hoặc.”

Thái độ thứ hai là làm phiền lòng Thần Khí. Chuyện này xảy ra khi chúng ta không để Thần Khí hứng khởi, dẫn dắt chúng ta trong đời sống Kitô hữu, khi chúng ta không để Ngài chỉ bảo ta phải làm gì, không phải chỉ bảo bằng thần học của Lề luật nhưng bằng sự tự do của Thần Khí. Nếu chúng ta làm phiền lòng Thần Khí như thế, là ta trở nên nửa nóng nửa lạnh, rơi vào sự tầm thường Kitô giáo, bởi Thần Khí không thể tạo nên kỳ công trong chúng ta.

Thái độ thứ ba, ngược với hai thái độ trên, là mở lòng ra với Thần Khí và để Thần Khí đưa ta tiến tới. Đây là điều các tông đồ đã làm trong Lễ Ngũ Tuần. Họ không còn sợ hãi và mở ra với Thần Khí. Để hiểu, và đón nhận lời của Chúa Giêsu, cần phải mở lòng mình ra với sức mạnh của Thần Khí. Khi một người mở ra với Thần Khí, thì như con thuyền buồm, để mình được gió đẩy đi và tiến tới, tiến tới, không bao giờ dừng. Nhưng chuyện này xảy ra khi ta mở ra với Thần Khí.

Lúc nào đó trong ngày, ta có thể tự vấn, “Tôi có loại trừ Thần Khí không? Tôi có nghĩ rằng, nếu chỉ cần đi lễ chúa nhật, nếu làm việc này việc kia là đủ rồi hay không? Đời tôi có là nửa vời, lãnh đạm, làm phiền lòng Thần Khí, và không cho sức mạnh Thần Khí đi vào để đưa tôi tiến tới hay không? Đời tôi có là lời cầu nguyện liên lỉ để mở lòng ra với Thần Khí, để Ngài có thể đưa tôi tiến tới với niềm vui Phúc âm, và cho tôi hiểu lời dạy của Chúa Giêsu, giáo lý đích thực, và không để mình bị mê hoặc hay không?”

Như thế, nó giúp chúng ta hiểu yếu đuối của mình, hiểu những chuyện làm phiền lòng Thần Khí, và nó sẽ đưa chúng ta tiến tới, đồng thời đưa Danh Chúa Giêsu đến với người khác và chỉ ra con đường cứu độ. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết mở lòng ra với Thần Khí, để ta sẽ không bị ngu dại, bị mê hoặc mà làm phiền lòng Thần Khí.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch