Đức Phanxicô mời 2000 doanh nhân trẻ đến thành phố Assisi

128

Đức Phanxicô mời 2000 doanh nhân trẻ đến thành phố Assisi

cath.ch, I.MEDIA, 2020-02-19

Theo lời mời của Đức Phanxicô, vào khoảng 2000 doanh nhân trẻ trên 120 nước sẽ về Assisi, nước Ý từ ngày 26 đến 28 tháng 3-2020 để dự cuộc họp “Nền kinh tế Phanxicô”. Đặc biệt cuộc họp này sẽ giúp người tham dự hình dung và dự tính các hình thức mới của nền kinh tế bao gồm mọi người.

Ngày 19 tháng 2, trong buổi thuyết trình tại Rôma về sự kiện này, nữ tu Alessandra Smerilli cho biết, bằng cách mời các doanh nhân trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến Assisi, Đức Phanxicô nhận ra nơi họ một tiềm năng mới để thay đổi nền kinh tế và mang lại cho nền kinh tế này một linh hồn. Các thế hệ mới dường như đã nhìn xa hơn ngoài sự nghiệp riêng của họ, họ có mối quan tâm sâu sắc đối với lợi ích chung. Sơ Smerilli thuộc Dòng Đức Mẹ Phù Trợ (FMA), giáo sư kinh tế chính trị tại phân khoa Giáo dục Ailen.

Mục tiêu của ba ngày này là suy nghĩ về một nền kinh tế bao gồm không loại trừ ai. Thế giới công ăn việc làm không thể bị giảm xuống thành một thế giới cạnh tranh về năng lực. Mọi người có thể phát triển theo ơn gọi riêng của mình. Tầm nhìn này cho thấy cần phải suy nghĩ về các loại tăng trưởng khác nhau, bao gồm tất cả các chiều kích của con người và bản chất bao quanh nó. Tuy nhiên sơ Smerilli từ chối việc giảm tăng trưởng. 

Đề xuất được trình bày với Đức Phanxicô

Sơ Alessandra Smerilli cho biết, để suy nghĩ về vấn đề này, 2000 người trẻ, các doanh nhân, các nhà nghiên cứu, các người có thẩm quyền quyết định từ 120 quốc gia trên thế giới về sẽ được chia ra thành mười hai “làng”, đề cập các chủ đề từ tài chính đến hạnh phúc trong công việc. Các bạn trẻ sẽ đưa ra các đề xuất có hình thức cam kết và sẽ trình cho Đức Phanxicô ngày 27 tháng 3.

Được tổ chức tại Assisi theo bước chân Thánh Phanxicô Assisi, dĩ nhiên cuộc họp sẽ theo truyền thống Phanxicô. Các bạn trẻ sẽ quan sát những gì Thánh Phanxicô Assisi đã phát minh từ thời trung cổ. Chẳng hạn ngài là người đầu tiên thành lập “các hình thức tín dụng vi mô” hoặc “Núi Thương xót”.

Bao gồm cái nhìn nữ tính.

Cuộc gặp gỡ này cũng là dịp để suy nghĩ về cách bao gồm “cái nhìn của phụ nữ” vào thế giới này. Sơ Smerilli cho rằng, giữa các vấn đề khác nhau, phụ nữ có thể làm cho giới doanh nghiệp có một quan tâm đến việc chăm sóc con người nhiều hơn. Theo sơ Smerilli, mối quan tâm chăm sóc con người, gia đình thường là bản tính của phụ nữ, bây giờ mối quan tâm phải được chia sẻ cho “tất cả mọi người”, đàn ông cũng như đàn bà. Tương tự như vậy, thế giới công ăn việc làm không nên phân biệt đối xử với phụ nữ, bằng cách buộc họ phải lựa chọn giữa chăm sóc gia đình và hoạt động nghề nghiệp.

Tổ chức sự kiện “Nền kinh tế Phanxicô. Giới trẻ, một hiệp ước, tương lai – Assisi 2020” có một ủy ban đặc biệt quy tụ giáo phận Assisi, Viện Seraphic, Đô thị Assisi và Kinh tế Hiệp thông. Ủy ban này liên lạc thường xuyên với Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, người đỡ đầu cho sáng kiến này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

 

Nữ tu người Ý Alessandra Smerilli là phụ nữ đầu tiên Ủy viên Hội đồng Quốc gia Đô thị Vatican trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 4-2019 | © ANS