Chúa Giêsu là cửa, là đường, là tiếng để chúng ta theo

312

Trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai, 18-04, tại Nguyện dường nhà trọ thánh Marta, Đức Thánh Cha nói về liên hệ giữa chúng ta với Mục tử Nhân lành.

OSSROM75698_Articolo

Lấy ý từ bài Tin mừng theo thánh Gioan, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại những lời của Chúa Giêsu Mục tử Nhân lành:

‘Kẻ không vào đàn chiên bằng cửa, nhưng tìm lối khác mà vào, là kẻ trộm cướp.’

“Chúa Kitô là cửa, và không có cửa nào khác.

Chúa Giêsu dùng một lối nói đơn sơ để giảng cho dân, sự đơn giản trong hình tượng chuyển tải được những chân lý thâm sâu thật mạnh mẽ. Chúa Giêsu luôn nói với dân bằng những hình ảnh đơn giản, tất cả mọi người đều hiểu cuộc sống mục tử là thế nào, bởi ngào nào họ cũng tận mắt thấy. Họ cũng hiểu ý Ngài muốn nói, ‘chỉ đi vào ràn chiên bằng cửa’ và bất kỳ ai cố gắng vào bằng đường khác thì chẳng tốt lành gì.

Như thế là nói rõ rằng, không thể vào sự sống đời đời bằng lối nào khác ngoài cửa, là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cửa cho sự sống chúng ta, và không chỉ là cửa cho sự sống đời đời mà còn là sự sống thường nhật của chúng ta. Mỗi quyết định tôi chọn, hoặc là nhân danh Chúa Giêsu, đi bằng cửa Chúa Giêsu, hoặc là tôi đi theo lối của kẻ trộm cướp. Chúng ta đi vào bằng cửa, là chính Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu cũng nói về con đường. Người mục tử biết chiên của mình và dẫn chúng ra.

‘Mục tử đi trước chiên, và chiên theo sau.’

Hành trình sự sống của chúng ta cũng như thế, là theo sau Chúa Giêsu trên con đường cuộc sống thường nhật, và chúng ta không phải sợ lạc đường, bởi khi theo Chúa thì Chúa chỉ đường cho.

Những người theo Chúa Giêsu thì không sai lầm. Mà có người lại hỏi, ‘Cha ơi, nhưng mọi chuyện khó lắm … Nhiều khi con không thấy rõ phải làm gì … Con nghe đồn có một thầy bói, và con đến tìm …’ Nếu anh chị em làm thế, là anh chị em không theo Chúa Giêsu. Mà là anh chị em theo một người khác, để rồi người đó chỉ cho anh chị em một con đường khác. Chúa Giêsu chỉ cho con đường tiến tới, không một ai khác có thể chỉ cho anh chị đường đó. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo: ‘Sẽ có những người nói với anh em rằng, đường lối của Đấng Messiah đây này hay kia kìa, nhưng anh em đừng nghe. Đừng nghe họ. Ta là con đường.’ Chúa Giêsu là cửa và là đường, nếu chúng ta theo Ngài thì sẽ không lạc lối.

‘Chiên theo Người vì chúng biết tiếng Người.’

Thứ nhất, Làm sao để chúng ta biết tiếng Chúa Giêsu, và bảo vệ mình khỏi tiếng của những người không phải Chúa Giêsu, những người vào bằng lối cửa sổ, những kẻ trộm cướp chỉ đến để phỉnh gạt và hủy hoại anh chị em?Cha sẽ nói cho anh chị em một công thức đơn giản. Tiếng Chúa Giêsu ở trong Tám Mối Phúc thật. Nếu có ai dạy anh chị em mà trái ngược với Tám Mối Phúc thật, thì đó là người vào bằng cửa sổ, đó không phải là Chúa Giêsu.

Thứ hai, anh chị em có biết tiếng của Chúa Giêsu không? Anh chị em sẽ biết tiếng Chúa, tiếng nói của lòng thương xót. Ví dụ như, trong chương 25 Phúc âm theo thánh Matthêu, nếu ai đó kể cho anh chị em nghe những lời Ngài đã nói trong đoạn này, thì đó là tiếng Chúa Giêsu.

Thứ ba, anh chị em sẽ biết đó là tiếng Chúa Giêsu, khi lời đó dạy anh chị em nói lên ‘Cha ơi!’ khi dạy cho anh chị em đọc kinh Lạy Cha.

Cuộc sống Kitô hữu thực sự khá là dễ dàng. Anh em chỉ cần biết Chúa Giêsu là cửa, là đường, và là tiếng. Nguyện xin Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu được rằng Chúa Giêsu là Mục tử Nhân lành, dẫn dắt chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường, và dạy chúng ta lắng nghe tiếng Ngài.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng