Công việc đầy tham vọng của trung tâm chống các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội

181

Radio Vatican, Olivier Bonnel, 2016-03-17

angel_statue

Trong khi Giáo hội Pháp bị chấn động về các vụ ấu dâm mới phát hiện ở địa phận Lyon, các vụ này đã làm cho việc quản trị của Hồng y Barbarin bị đặt lại vấn đề, thì công việc bảo vệ các lạm dụng tình dục trên các trẻ vị thành niên trong Giáo hội vẫn tiếp tục. Tại Rôma, Trung tâm bảo vệ trẻ em đã được khánh thành ngày 16 tháng 2-2015 tại Giáo hoàng Học viện Grégoria. Trung tâm mở các khóa huấn luyện viễn tuyến về việc phòng ngừa các vụ lạm dụng do 13 chuyên viên đến từ khắp nơi trên thế giới đảm nhiệm công việc.

Từ tháng 2-2016, trung tâm có khóa đào tạo có cấp bằng và đã có 19 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới về học, trong số này có 15 quốc tịch. Công việc đào tạo dựa trên nhiều trục: nhận diện các dấu hiệu lạm dụng, nhận định các phương tiện để can thiệp, phụ giúp các vị có trách nhiệm trong Giáo hội để tổ chức công việc mục vụ và phát triển các chương trình phòng ngừa dựa trên các cơ cấu văn hóa và xã hội. Sự đào tạo này do các chuyên gia trong ngành tâm lý, khoa học xã hội hoặc giáo luật đến từ năm châu lục huấn luyện. Trung tâm bảo vệ trẻ em cũng có những khóa đào tạo viễn tuyến, có những buổi diễn thuyết theo yêu cầu của các tòa giám mục. Ký giả Olivier Bonnel đã gặp bà Karlijn Demasure, giám đốc điều hành Trung tâm bảo vệ trẻ em ở Rôma.

Làm sao bẻ gãy sự thinh lặng ở tại một số nước, ngay trong lòng một vài hội đồng giám mục địa phương? Làm sao phản ứng khi đứng trước vấn đề thứ bậc đã chận để không được tố cáo những sai phạm của các tu sĩ đã phạm từ 20 – 30 năm trước? Các vấn đề tế nhị mà trung tâm bảo vệ trẻ em thẳng thắn đối diện, không bị một cấm kỵ nào để mở ra các con đường suy nghĩ cho vấn đề. Cấu trúc cơ chế cho thấy mọi sự được tiến hành cho đến cấp cao của Giáo hội, dù con đường còn dài ở một vài tòa giám mục, bà Karlijn Demasure giải thích.

 Văn bằng đầu tiên của khóa đào tạo này sẽ phát vào tháng 6-2016. Linh mục Dòng Tên Hans Zollner điều hành Trung tâm bảo vệ trẻ em, cha là khoa trưởng phân khoa tâm lý của Trường Đại học Grégoria và là thành viên của Hội đồng giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Phanxicô thành lập vào năm 2014.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch