Bài diễn văn nhói lòng của Bác sĩ Denis Mukwege, Giải Nobel hòa bình năm 2018

Bài diễn văn nhói lòng của Bác sĩ Denis Mukwege, Giải Nobel hòa bình năm 2018 Bài diễn văn nhói lòng của bác sĩ sản khoa Denis Mukwege sau khi nhận Giải Nobel hòa bình ngày 10 tháng 12 – 2018 tại Oslo. fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia 2018-12-11 Sau khi nhận giải Nobel hòa … Đọc tiếp Bài diễn văn nhói lòng của Bác sĩ Denis Mukwege, Giải Nobel hòa bình năm 2018