Các danh ngôn về lòng đại lượng  

37

Các danh ngôn về lòng đại lượng

Ai che giấu được lòng đại lượng thì người đó có lòng đại lượng gấp đôi. José Naros

Chỉ cần đưa bàn tay ra như đưa tai ra lắng nghe. Eugène Guillevic

Có ba chuyện không thể nào thực hiện được : tài năng làm thơ, lòng đại lượng và có con chim họa mi trong cổ họng. Ngạn ngữ Ái Nhỉ Lan

Có của cải và chiếm được nó không phải là hạnh phúc, hạnh phúc là đem cho đi. Henry Drummond

Có một cái gì từ chính mình để cho là điều rất tốt. Paul Claudel

Có một trao đổi sâu đậm ngay lập tức khi chúng ta nói chuyện với nhau  trên nền tảng của tấm lòng đại lượng. Georges Bataille

Để hiểu thế nào là lòng đại lượng thì cần phải đau khổ trước cái lạnh lùng dửng dưng của người khác. Eugène Cloutier

Hận thù được chinh phục bằng tình yêu và lòng đại lượng. Baruch Spinoza

Không ai vì cho mà thành nghèo. Ngạn ngữ pháp

Không có lòng nhiệt thành nào mà không có sự khôn ngoan, không có sự khôn ngoan nào mà không có lòng đại lượng. Paul Eluard

Lạc quan hình như là lòng đại lượng mà Chúa cho con người một cách nhưng không. Ernest Renan

Lòng đại lượng đích thực với tương lai là ở chỗ cho hết trong hiện tại. Albert Camus

Lòng đại lượng đích thực là tấm lòng mà không ai hiểu được. Ngay khi lòng đại lượng làm cho người khác ngưỡng phục thì nó không còn là lòng tốt nữa. Amélie Nothomb

Lòng đại lượng thể hiện ở cả người cho lẫn người nhận. Julien Green

Lòng đại lượng che giấu các khuyết điểm của chúng ta. Hazrat Ali

Lòng đại lượng luôn luôn là một hy sinh của bản thân; tự nó đã là hương hoa tinh túy. Henry de Montherlant

Lòng đại lượng đích thực là làm vui lòng người khác mà không chờ đáp trả. Chevalier de Méré

Lòng đại lượng vui hưởng niềm vui với người khác, giống như họ là chủ của niềm vui đó. Lautréamont

Lòng đại lượng thôi chưa đủ, cần có đức tin và lòng khiêm tốn. Jacques Brillant

Lòng đại lượng thường có gai góc. Lòng hiếu khách thường có những hạn chế của nó. Ardashir Vakil

Một trong những đức hạnh cao trọng nhất là lòng đại lượng, một đức hạnh đặc nét của một người biết nghĩ đến người khác hơn là nghĩ cho mình. D. Malcolm Maxwell

Một trong những đức tính căn bản cần thiết cho cuộc sống lứa đôi là lòng đại lượng. Marc Levy

Nếu người ta có thể lấy đi những gì mình có. Ai sẽ có thể lấy đi được những gì mình cho? Antoine de Saint-Exupéry

Người có lòng đại lượng luôn luôn tin mình có bổn phận phải cho. Anne Sophie Swetchine 

Người có lòng đại lượng sáng tạo ra những lý do để cho. Publius Syrus

Người mà chúng ta thương nhưng họ không thương lại, khi họ tiếp xúc với chúng ta họ thấy nơi lòng đại lượng của chúng ta một cái gì làm cho họ lệ thuộc và không có gì làm cho họ chán ghét hơn là phải liên lạc với người mà họ không thương. Rex Desmarchais

Tha thứ là do lòng đại lượng nhưng đôi khi cũng vì quên. Alfred Capus

Thành công của một người được đo bằng lòng đại lượng và thân bằng quyến thuộc chung quanh họ. Moses Isegawa

Thưởng cho mình nét đẹp tự nhiên, đó là thể hiện tấm lòng đại lượng. Gao Xingjian

Thường thường tình bạn làm nảy sinh và nuôi dưỡng các cảm nhận của tấm lòng đại lượng mà con người có thể cảm nhận được. Jean Boccace