Đức Phanxicô khuyên các giám mục Ý: “Xin đừng nói chuyện với các nhà báo”

59

Đức Phanxicô khuyên các giám mục Ý: “Xin đừng nói chuyện với các nhà báo”

Đức Phanxicô gặp 200 giám mục Ý tại Hội trường Thượng Hội đồng ngày thứ hai 20 tháng 5 năm 2024.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2024-05-25

Đức Phanxicô thường tận dụng các cơ hội để nói đàng sau những cánh cửa đóng kín. Bên cạnh những buổi tiếp kiến công khai, có khi năm buổi trong một buổi sáng, các bài phát biểu trong những buổi tiếp kiến này được thâu lại và phát sóng, một số buổi tiếp kiến tổ chức sau cánh cửa đóng kín. Đó là khi ngài gặp các nguyên thủ quốc gia, chúng ta biết ngài có gặp nhưng không biết nội dung. Ngoài ra còn có những buổi gặp kín đáo sau buổi trưa tại Nhà Thánh Marta nơi ngài ở và làm việc từ 11 năm nay.

Có những buổi gặp chính ngài quyết định đóng cửa như lần gặp các giám mục Ý ngày thứ hai 20 tháng 5. Buổi gặp vấn-đáp với  200 nhà lãnh đạo công giáo nhân dịp Đại hội thường niên của các giám mục tổ chức ở Hội trường Phaolô VI, hôm đó ngài đề cập đến các chủ đề rất rộng. Chẳng hạn các chủ đề như “Giáo quyền là một nạn dịch”, một giám mục đã nêu lên nạn giáo quyền nơi các linh mục trẻ, các cuộc bầu cử ở châu Âu, vấn đề người di cư, chủ nghĩa bài do thái, nạn nghèo khó ở Ý hay cuộc khủng hoảng ơn gọi.

Đức Phanxicô khuyên: “Anh em đứng nói chuyện với báo chí”. Những người có trách nhiệm trong phòng lần lượt đặt các câu hỏi như đón nhận chủng sinh đồng tính, có nên phong chức cho họ không. Đức Phanxicô trả lời: Tốt hơn không phong chức cho những người có khuynh hướng này’.” Một câu trả lời đúng đắn, luôn có hiệu lực trong chỉ thị của Vatican từ năm 2005.

Đức Phanxicô cho rằng thà “mất ơn gọi” còn hơn đối diện với những “vấn đề” do những vụ phong chức này gây ra. Ngài đã có kinh nghiệm trong vấn đề khi đưa ra lời khuyên nên “đồng hành” tốt hơn với những người trẻ bị cách biệt này.

Marta An Nguyễn dịch