“Ở đây, chúng tôi nghe thấy nhịp đập của trái tim Giáo hội”

56

“Ở đây, chúng tôi nghe thấy nhịp đập của trái tim Giáo hội”

Đến từ khắp nơi trên thế giới, hơn 200 linh mục có mặt tại Rôma để chia sẻ kinh nghiệm của họ về tính đồng nghị từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Có bốn linh mục Pháp có mặt tại cuộc họp này, hai linh mục trả lời phỏng vấn báo Gia đình Công giáo.

famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, 2024-04-30

Hơn 200 linh mục có mặt tại Rôma sẽ gặp Đức Phanxicô ngày 2 tháng 5-2024.

Đây là một trong những khuyến nghị được đưa ra vào cuối phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội: lắng nghe các linh mục để tiếp tục suy tư. Một điểm Vatican đặc biệt quan tâm vì hơn 200 linh mục phụ trách các giáo xứ sẽ họp ở Rôma cho đến ngày 2 tháng 5. Trong số các linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, có bốn linh mục người Pháp, trong đó có Cha Julien Dupont, cha giải thích: “Mục tiêu đầu tiên của cuộc họp là để nghe phản hồi của các linh mục giáo xứ. Chúng tôi đóng góp ý kiến về Tài liệu làm việc (tài liệu hướng dẫn tiến trình của Thượng hội đồng) sẽ được các giám mục dùng trong phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2024”.  Phiên họp đầu tiên tháng 10 năm 2023 nhấn mạnh đến nhu cầu: “Một Giáo hội đồng nghị không thể hoạt động nếu không có tiếng nói, kinh nghiệm và sự đóng góp của các linh mục.”

Được chia thành các “nhóm ngôn ngữ” để thuận tiện việc trao đổi, với chương trình bận rộn, các linh mục sẽ không có thì giờ đi thăm thành phố vĩnh cửu. Công việc dựa trên ba trục chính: Gương mặt của Giáo hội đồng nghị; Tất cả là môn đệ, là nhà truyền giáoKết nối, xây dựng cộng đồng. Linh mục François Dedieu thuộc giáo phận Nanterre giải thích: “Vào cuối ngày, mỗi nhóm gởi các thảo luận của mình.” Linh mục Dupont cho biết: “Chúng tôi có nhiều dịp để phát biểu về nhiều chủ đề như sự kiệt sức của các linh mục, vị trí của phụ nữ trong Giáo hội, lạm dụng quyền lực… những chủ đề chủ yếu đã được thảo luận trong thượng hội đồng!” 

Các văn hóa khác nhau

Mục đích của Tòa thánh là thu thập các thực hành tốt đẹp của cộng đồng từ thực địa. Các linh mục chia sẻ kinh nghiệm địa phương của mình. Linh mục Dedieu nhấn mạnh: “Tôi không đến với những thông điệp để truyền tải. Tôi đến với kinh nghiệm của tôi! Trong việc điều hành giáo xứ, tôi dựa vào đội ngũ lãnh đạo mục vụ chủ yếu là giáo dân. Chúng tôi đưa ra các quyết định hành pháp. Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm tốt đẹp về tính đồng nghị mà tôi có thể chia sẻ!”

Linh mục Dupont lưu ý: “Điều tôi đánh giá cao là thấy có những tình trạng tương tự ở nhiều nơi rất khác nhau trên thế giới.” Một số linh mục nhận ra, trong giáo xứ của họ, họ vẫn còn hơi “toàn quyền”, các linh mục khác cho biết, các quyết định được đưa ra trong giáo xứ của họ không phải lúc nào cũng là của các linh mục!. Cha Dedieu ở trong nhóm có 10 linh mục có quốc tịch khác nhau lưu ý: “Các văn hóa khác nhau thấm sâu vào cách lãnh đạo giáo xứ.”

Tất cả các linh mục tham gia đều vui mừng vì được sống trong một tinh thần chung: tất cả tiến về cùng một hướng. Cha Dupont cho biết: “Ở đây, chúng tôi nghe thấy nhịp đập của trái tim Giáo hội, đây là một kinh nghiệm hữu ích và hạnh phúc.”

Thượng hội đồng, một cuộc cách mạng?

Về Thượng Hội đồng, nhiều linh mục cho biết giáo dân không mấy hứng thú… Trong số những người tham gia cuộc họp, các ý kiến về việc theo dõi tiến trình dường như bị chia rẽ: “Một số có kỳ vọng rất cao, họ nghĩ đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi. Linh mục Dupont cho biết một linh mục trong nhóm nói, đã đến lúc phải có một công đồng. Những người khác rất bối rối trước quá trình này, sợ đây là con voi sinh con chuột và tự hỏi vì sao lại tốn nhiều công sức như vậy!” Linh mục Dedieu bình tĩnh nói: “Chúng ta không nên mong chờ một cuộc cách mạng đồng nghị. Tốt hơn nên xem đây là một điều gì đó tiếp tục diễn ra sau Công đồng Vatican II.”

Kết thúc những ngày thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm súc tích, 200 linh mục có mặt tại Rôma sẽ gặp Đức Phanxicô ngày 2 tháng 5. Thời điểm này trước hết phải là thời gian để thảo luận giữa các mục tử hơn là xem xét lại các cuộc thảo luận. Sau đó các linh mục sẽ về giáo xứ và áp dụng cụ thể những điều tốt đẹp được chia sẻ tại Rôma.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch