Ý nghĩa của việc các tân hồng y nhận “nhà thờ Rôma”  

94
Ý nghĩa của việc các tân hồng y nhận “nhà thờ Rôma”
Hồng y François-Xavier Bustillo, giám mục của Ajaccio nhận nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Boccea | DR
cath.ch, I.Media, 2024-04-18
Hai tân hồng y Pháp François-Xavier Bustillo và Christophe Pierre được phong trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023, sẽ nhận nhà thờ Rôma của các ngài ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2024. Hãng tin I.Media giải thích ý nghĩa truyền thống này, nhấn mạnh đến liên kết đặc biệt của các hồng y với Thành phố Rôma và giám mục của thành phố này là giáo hoàng.
Khi phong 21 hồng y ngày 30 tháng 9, Đức Phanxicô trao cho mỗi hồng y một cuộn giấy da có ghi “danh hiệu hồng y”, có nghĩa là tên một nhà thờ ở Rôma được giao cho họ. Hồng y François-Xavier Bustillo, giám mục giáo phận Ajaccio nhận nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Boccea, và hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Washington nhận nhà thờ San Benedetto fuori Porta San Paolo.
Theo truyền thống, các hồng y “nhận” các nhà thờ trong một buổi lễ được cộng đồng công giáo địa phương chào đón. Giáo luật quy định rõ, dù họ được mời gọi để vun trồng mối liên hệ đặc biệt với nhà thờ, nhưng họ không có quyền cai trị cũng không can thiệp vào việc quản lý tài sản hoặc kỷ luật của nhà thờ.
Giáo xứ Rôma của họ trước hết là để thể hiện mối liên kết lịch sử của các hồng y với giáo hoàng, Giám mục Rôma. Trước đây, từ la-tinh ‘cardo, cardinis’ (‘xoay trục’ hoặc ‘bản lề’) trên thực tế được đặt cho các thành viên hàng giáo sĩ Rôma, những người giữ chức vụ cố định, dự vào việc bầu giáo hoàng và phục vụ như một trục xoay cho đời sống giáo phận của họ.
Từ thế kỷ 11, các hồng y linh mục và các hồng y phó tế liên kết với các giám mục của bảy giáo phận chung quanh Rôma – được gọi là “những người ở vùng ngoại ô”. Sau đó họ lấy tước hiệu hồng y-giám mục. Ngay cả ngày nay, Giáo hội vẫn còn phân biệt ba cấp bậc hồng y: hồng y phó tế, hồng y linh mục và hồng y giám mục, các tước hiệu danh dự thiết lập một thứ tự ưu tiên giữa họ.
Tám hồng y người Pháp có nhà thờ ở Rôma
Khi phong một hồng y, giáo hoàng luôn đặt tên hiệu cho hồng y một trong các giáo phận ở ngoại ô Rôma hoặc một trong các nhà thờ ở Rôma. Theo truyền thống, chủ tịch Hồng y đoàn là hồng y “niên trưởng” có nhiệm vụ công bố cái chết của giáo hoàng và tổ chức mật nghị, hồng y niên trưởng được bầu trong số các hồng y-giám mục và nhận tước hiệu giáo phận Ostia.
Các hồng y khác có thể nhận những nhà thờ danh giá, chẳng hạn hồng y Gerhard Ludwig Müller nhận nhà thờ Thánh Agnès ở Agone, trên Quảng trường Navona hoặc hồng y người Ý Gianfranco Ghirlanda nhận nhà thờ nổi tiếng Gesù.
Cho đến nay, các nhà thờ Pháp đã được giao cho hai hồng y Pháp: Nhà thờ Thánh Lu-i người Pháp được trao cho hồng y André Vingt-Trois và nhà thờ Trinité des Monts được trao cho hồng y Philippe Barbarin. Nhà thờ Santa Maria ai Monti được giao cho hồng y Pháp  Jean-Marc Aveline; nhà thờ Santo Spirito ở Sassia được giao cho hồng y Dominique Mamberti; hồng y Jean-Pierre Ricard là nhà thờ  Sant’Agostino; và hồng y Paul Poupard là nhà thờ Santa Prassede.
Tất cả các nhà thờ này đều mang huy hiệu hồng y trên mặt tiền của nhà thờ. Thật ra, rất ít các hồng y đến thăm nhà thờ Rôma, trừ khi họ đến dự lễ nhận nhà thờ hoặc trong mật nghị, khi tất cả các hồng y đều về Rôma.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch