Thông cáo báo chí của giáo phận Québec về vụ kiện tập thể

78

Thông cáo báo chí của giáo phận Québec về vụ kiện tập thể

ecdq.org, Phòng Truyền thông, 2024-01-26

Hồng y Gérald Cyprien Lacroix vừa thông báo với các cộng tác viên chính của ngài, ngài sẽ tạm thời rút lui khỏi các hoạt động cho đến khi tình hình được làm rõ. Ngài dứt khoát phủ nhận những cáo buộc chống lại mình kể từ ngày hôm qua, điều mà ngài cho là vô căn cứ. Trong những ngày tới, ngài sẽ gởi một thông điệp cá nhân tới các giáo phận Québec và thông tin này sẽ được chuyển tiếp tới các phương tiện truyền thông.

Nhóm giáo phận hiểu được quyết định này, một quyết định được đón nhận trong buồn bã: mọi việc sẽ được thực hiện bởi những người cộng tác của ngài để đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến sứ mạng của giáo phận.

Chính quyền giáo phận sẽ tiếp tục đi tới trong quá trình hành động tập thể, tôn trọng sự thật và quan tâm đến việc đền bù cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch