Thượng Hội đồng, một tuần để kết thúc

81

Thượng Hội đồng, một tuần để kết thúc

Hình chụp các thành viên thượng hội đồng ngày thứ hai 23 tháng 10-2023

Các thành viên của Thượng Hội đồng bắt đầu tuần làm việc cuối cùng của họ. Từ Rôma, các phóng viên đặc biệt của báo La Croix theo dõi và tường trình cho quý độc giả sinh hoạt hàng ngày của Thượng hội đồng trong chuyên mục Trong con mắt của thượng hội đồng.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2023-10-24

Ngày thứ hai 23 tháng 10, các nghị phụ nghị mẫu bước vào giai đoạn cuối cùng của phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội: giai đoạn xem xét các văn bản cuối cùng sẽ xuất hiện từ tháng họp này. Hai tài liệu đã được lên kế hoạch: tài liệu thứ nhất, “Thư gởi dân Chúa”, được các thành viên cùng ký tên và sẽ được công bố vào thứ tư.

Thư sẽ không dài hơn hai trang và phải bao gồm thông điệp hy vọng và khích lệ người công giáo trước bối cảnh khủng hoảng: trước hết là khủng hoảng nội bộ Giáo hội đã trải qua do các vụ bê bối lạm dụng trẻ em; nhưng còn cả cuộc khủng hoảng bên ngoài do chiến tranh, đặc biệt là cuộc khủng hoảng ra giữa Hamas và Israel trong những giờ đầu tiên của Thượng hội đồng.

Ngày thứ hai 23 tháng 10, các thành viên của Thượng hội đồng đã có thể có bản văn do Ban thư ký chuẩn bị vào cuối tuần, bản văn được đọc trong Hội trường Phaolô VI. Bài đọc được mọi người vỗ tay chào đón. Sau đó, các thành viên có một vài giờ để gởi những đề xuất sửa đổi đến các biên tập viên để có thể thảo luận và gom lại kịp thời. Một số người trong phiên họp lấy làm tiếc văn bản đầu tiên này – “quá nhẹ” – chỉ có một vài từ nói về hòa bình thế giới.

Bản tóm tắt 30 trang

Văn bản thứ hai dự kiến sẽ được công bố vào tối thứ bảy, ngay sau khi công việc kết thúc. Báo cáo cuối cùng dài từ 20 đến 30 trang do một ủy ban biên tập được linh mục Dòng Tên Giacomo Costa đứng đầu và được một ủy ban sửa đổi, ủy ban này có hồng y Jean-Marc Aveline và sẽ giao cho Thượng hội đồng sáng thứ tư 25 tháng 10. Bản báo cáo đánh giá các cuộc thảo luận đã bắt đầu, đưa ra các điểm hội tụ, các điểm khác biệt và một dự án cho 11 tháng sắp tới… cho đến cuộc họp của hội đồng thượng hội đồng lần thứ hai, vào tháng 10 năm 2024.

Đây là tài liệu thứ hai sẽ được thảo luận từ sáng thứ tư và biểu quyết vào tối thứ bảy 28 tháng 10. Sẽ là quá nhẹ khi nói rằng phương pháp này đã thử thách các thành viên, không ai trong số họ che giấu mệt mỏi cũng như tỏ ra chán nản trước một hội nghị được cho là quá dài. Các cuộc thảo luận cũng có thể làm nảy sinh căng thẳng, đặc biệt là trong thời gian bỏ phiếu. Nhưng có một điều chắc chắn: lần này, các tài liệu sẽ không được viết trước, như đã xảy ra trong các thượng hội đồng trước. Một cách để thực sự có được kết quả của các cuộc thảo luận trong tháng này, quanh các bàn tròn của Hội trường Phaolô VI. Và chuẩn bị cho những gì tiếp theo.

Marta An Nguyễn dịch