Một tu sĩ Đa Minh và một nữ tu Ý giảng tĩnh tâm cho những người tham dự Thượng hội đồng

255

Một tu sĩ Đa Minh và một nữ tu Ý giảng tĩnh tâm cho những người tham dự Thượng hội đồng

fr.zenit.org, Ban biên tập, 2023-09-22

Lần đầu tiên trong lịch sử các Thượng hội đồng (từ Đức Phaolô VI đến Đức Phanxicô), một tu sĩ Đa Minh người Anh và một nữ tu người Ý sẽ giảng tĩnh tâm tại Nhà Fraterna Domus ở Sacrofano, trước khi bắt đầu Thượng hội đồng ngày 4  tháng 10 năm 2023.

Trong danh sách những người tham dự Thượng Hội đồng hiệp hành  do Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố ngày thứ năm 21 tháng 9 có linh mục Timothy Peter Joseph Radcliffe và nữ tu Maria Ignazia Angelini.

Lần đầu tiên trong lịch sử các Thượng hội đồng (từ Đức Phaolô VI đến Đức Phanxicô), những người tham dự Thượng hội đồng đi tĩnh tâm: Thánh lễ tĩnh tâm dành cho các vị tham dự Thượng hội đồng giám mục lần thứ XVI. Dù không bắt buộc, nhưng họ được yêu cầu giải thích sự vắng mặt của họ là đặc biệt.

Linh mục Timothy Radcliffe, người Anh, Dòng Đaminh của tu viện Oxford ở Anh. Sơ Angelini người Ý, Dòng Biển Đức, của tu viện Viboldone ở miền bắc nước Ý. Cả hai đều là những người nổi tiếng trong lãnh vực rao giảng trong đạo công giáo và sẽ có mặt trong suốt Thượng hội đồng.

Linh mục Timothy Radcliffe, 78 tuổi, là giáo sư Kinh thánh tại Oxford và là giám tỉnh của Dòng ở Anh. Ngài giữ chức vụ Tổng quyền Dòng từ năm 1992 đến năm 2001, có bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Oxford, là tác giả của hơn mười quyển sách và được đánh giá cao về việc rao giảng trong Dòng Đa Minh nói tiếng Anh.

Mẹ Maria Ignazia Angelini, 79 tuổi, là nhà văn có nhiều tác phẩm, 14 quyển sách.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm

Chiều thứ bảy 30 tháng 9, các người tham dự Thượng Hội đồng hiệp hành lên đường đi tĩnh tâm ba ngày.

Fraterna Domus, nơi tĩnh tâm ba ngày để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng. Đó là một trung tâm hội nghị và tĩnh tâm lớn bên ngoài Rôma, đồng thời là nhà ở cho người di cư và người già…