Phân định là trọng tâm của Thượng Hội đồng, nhưng không dễ dàng và cũng không phải lúc nào cũng thành công

69

Phân định là trọng tâm của Thượng Hội đồng, nhưng không dễ dàng và cũng không phải lúc nào cũng thành công

Đối thoại trở nên khó khăn hơn nhiều khi chúng ta cảm thấy Chúa đứng về phía chúng ta

religionnews.com, Thomas Reese, 2023-09-26

Phân định về cách Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội là trọng tâm trong kế hoạch của Đức Phanxicô dành cho Thượng Hội đồng hiệp hành, nhưng bất cứ ai cho rằng phân định là dễ dàng, chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối. Chúng ta rất dễ tin, mong muốn và ý kiến của mình được Chúa Thánh Thần soi dẫn và mọi người khác đều sai. Đối thoại trở nên khó khăn hơn nhiều khi bạn cảm thấy Chúa đứng về phía mình.

Đức Phanxicô, là tu sĩ Dòng Tên và là nhà linh hướng, ngài biết rõ điều này. Vì thế ngài nhấn mạnh, việc cầu nguyện, đối thoại thiêng liêng và đặc biệt là lắng nghe là điều cần thiết cho tiến trình thượng hội đồng.

Chúng ta phải khiêm tốn tiếp cận nhận thức này, nhận ra những thành kiến của mình có thể dễ dàng làm hỏng quá trình nhận thức. Thánh I-Nhã, bậc thầy vĩ đại về phân định, ngài lưu ý chúng ta phải “bình tâm” khi phân định, sẵn sàng chấp nhận ý Chúa dù có thế nào.

Cuộc sống riêng của tôi đây những phân định sai lầm. Ở tuổi 20, tôi nghĩ Chúa gọi tôi đến El Salvador để dạy học, thời gian phục vụ hai đến ba năm trong quá trình đào tạo Dòng Tên trước khi học thần học. Giám tỉnh của tôi nói không, và vì thế đã cứu tôi khỏi bị giết cùng với các tu sĩ Dòng Tên tại trường đại học Dòng Tên ở San Salvador.

Sau này, tôi tin Chúa muốn tôi điều khiển văn phòng công lý xã hội của Dòng Tên ở Washington. Ủy ban nghiên cứu không đồng ý, như thế làm cho tôi có thì giờ để làm việc ở trang America. Rồi, vào giữa những năm 1980, tôi nghĩ tôi có thể làm biên tập viên của trang America. Một lần nữa, Ủy ban nghiên cứu từ chối, như thế tôi có thì giờ viết một loạt sách về chính trị và tổ chức của Giáo hội  trước khi làm tổng biên tập viên.

Ngay cả Thánh I-Nhã cũng không phải lúc nào cũng thành công trong phân định. Đáng chú ý nhất là khi ngài tin chắc Chúa muốn ngài đến Giêrusalem để đi ăn xin và rao giảng phúc âm ở đó. Cuối cùng khi ngài đến đó, các tu sĩ dòng Phanxicô, những người có trách nhiệm về sự hiện diện của người công giáo ở Thánh địa, nhìn ngài và nói ngài đi về.

Tạ ơn Chúa, các tu sĩ dòng Phanxicô có lý hơn Thánh I-Nhã, nếu không thì ngày nay không có Dòng Tên.

Tài liệu về phân định của Thánh I-Nhã nhiều nhất là trong việc thực hành đức khó nghèo của các tu sĩ Dòng Tên. Ngài nghĩ phải giữ nghiêm ngặt chuyện này, các nhà Dòng Tên phải sống nhờ đi xin, các trường học của dòng không nên thu học phí hoặc có các khoản tài trợ. Điều đó khỏi nói, ngài không thực tế trong thế giới thực.

Những phân định của tôi và của Thánh I-Nhã muốn sống ở Thánh Địa Giêrusalem đã bị các bề trên phản đối, họ nói chúng tôi đã nhầm. Trong mỗi trường hợp, kết quả đều tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi ban đầu. Như tiên tri Isaia đã nói với chúng ta trong bài đọc chúa nhật tuần trước, “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.”

Thẩm quyền tôn giáo và thực tế trong thực dụng, đôi khi có thể cho chúng ta thấy, ngay cả khi chúng ta nghĩ mình biết ý Chúa, chúng ta có thể cũng cần phải suy nghĩ lại. Tôi không phủ nhận thẩm quyền tôn giáo đôi khi có thể là trở ngại của Chúa Thánh Thần, nhưng đôi khi nó có thể cứu chúng ta khỏi chính mình.

Cuộc sống đã dạy tôi, tôi không phải là người phân định tốt, nhưng nó cũng dạy tôi rằng mọi thứ thường trở nên tốt hơn khi tôi không đạt được điều mình muốn. Tôi đã học được tầm quan trọng của việc tham khảo ý kiến người khác trước khi đưa ra quyết định. Lắng nghe người khác là một cách quan trọng để lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Trong Thượng hội đồng sắp tới, tất cả chúng ta sẽ cần kiên nhẫn và khiêm tốn khi các đại biểu cố gắng phân định xem Chúa Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta đi theo hướng nào. Sẽ cần đến lời cầu nguyện, nói chuyện thiêng liêng và lắng nghe để nghe Chúa Thánh Thần.

Sự đồng thuận, chứ chưa nói đến nhất trí sẽ không đến một cách dễ dàng. Luôn có nguy cơ những người có tiếng nói dai dẳng, ồn ào sẽ lấn át những người ít có tiếng nói, đó là lý do vì sao cần phải bỏ phiếu để xem ý kiến của toàn thể. Đôi khi Chúa Thánh Thần thể hiện qua việc bỏ phiếu trong các thượng hội đồng, cũng như Ngài đã làm trong các công đồng và mật nghị.

Đức Phanxicô kêu gọi Giáo hội đi trên tiến trình đồng nghị, một tiến trình phân định cộng đồng. Đây là điều không hề dễ dàng. Mọi người sẽ nghe Chúa Thánh Thần nói những điều khác nhau. Sẽ có những sai lầm. Chúng ta phải tin rằng, Chúa Thánh Thần sẽ hành động trong Giáo hội. Chúng ta phải có niềm hy vọng dựa trên đức tin này. Và chúng ta phải có tình yêu với mọi người, ngay cả với những người nghe Chúa Thánh Thần nói điều gì đó khác biệt với những gì chúng ta nghe thấy.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch