Thông điệp Laudato Si’ tiếp theo có tên là “Laudate Deum”

170

Thông điệp Laudato Si’ tiếp theo có tên là “Laudate Deum”

fr.aleteia.org, I.Media, 2023-09-26

Trong buổi tiếp kiến với các viện trưởng các trường đại học Mỹ Latinh ngày thứ năm 21 tháng 9, Đức Phanxicô công bố phần tiếp theo của thông điệp Laudato si’ sẽ có tên là “Laudate Deum” (Chúc tụng Chúa). Thông điệp này sẽ được công bố ngày 4 tháng 10, tiếp nối thông điệp Laudato si’ về việc bảo vệ Ngôi nhà chung năm 2015.

Ngày 21 tháng 8, Đức Phanxicô cho biết ngài đang viết “phần thứ hai” của thông điệp Laudato si’, nhưng ngài không nói thêm chi tiết, chỉ cho biết đây là bản cập nhật “các vấn đề hiện tại”.

Trước mặt các viện trưởng các trường đại học Châu Mỹ Latinh, ngài cho biết văn bản này sẽ được xuất bản vào ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi: Laudate Deum.

Theo truyền thống, tên của các văn bản giáo hoàng lấy những từ đầu tiên trong bản tiếng la-tinh, nhưng thông điệp Laudato si’ đã bỏ truyền thống này vì nó bắt đầu bằng lời cầu nguyện tiếng Ý của Thánh Phanxicô Assisi. Thông điệp ngôi nhà chung này ra đời ngày 24 tháng 5 năm 2015, trong bối cảnh diễn ra các hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.

Tiếng vang bất ngờ của thông điệp

Đức Phanxicô thường kể lại nguồn gốc của thông điệp này, khi ngài nói chuyện với bà Ségolène Royal, lúc đó là bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái của Pháp, trong chuyến đi Strasbourg năm 2014: “Bà nói với tôi, bà có nghe tôi đang viết điều gì đó về môi trường. Tôi nói với bà là có, tôi đang suy nghĩ với một nhóm khoa học gia và thần học gia. Bà xin tôi: ‘Xin cha xuất bản trước Hội nghị Paris’.”

Hiếm khi có một thông điệp nào có tiếng vang như vậy, ngay cả nơi những người ngoài công giáo, nhưng họ lo cho tình trạng khí hậu toàn cầu nóng lên. Vào thời điểm công bố thông điệp, hàng chục nguyên thủ quốc gia đã hoan nghênh quan điểm của người đứng đầu Giáo hội công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch