Ám ảnh, quỷ nhập, phá hoại… các trường hợp trừ quỷ khác nhau  

249

Ám ảnh, quỷ nhập, phá hoại… các trường hợp trừ quỷ khác nhau

fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2023-06-06

Làm thế nào để Giáo hội phân loại các biểu hiện của thần dữ? Điều gì được xem là “bình thường” và điều gì bị cho là “khác thường”.

Nếu một số người khẳng định rằng Satan không thực sự tồn tại, thì với một số người khác, khẳng định này là một dị giáo trầm trọng. Như nhiều đoạn Tin Mừng chứng thực, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về ma quỷ và trong một số trường hợp, Ngài đuổi quỷ hoặc trao quyền đuổi quỷ cho các môn đệ.

Như thế, Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi con gái của một phụ nữ lương dân syrô-phênixê (Mc 7, 26-29), khỏi một đứa trẻ bị quỷ câm ám “nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết” (Mc 9,17-27), và Người cũng giải thoát hai tên quỷ hung hãn, bằng cách đuổi quỷ trở lại thành bầy heo từ trên mỏm đá lao xuống biển (Mt 8, 28-33).

Nếu sức mạnh của ma quỷ có vẻ đáng sợ và ấn tượng, thì chúng ta cũng đừng quên, Chúa là Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng Vũ trụ và Trái đất, Đấng Toàn năng và do đó mạnh hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Tuy nhiên, con người phải có đức tin vào Chúa và phải sống theo ý Chúa, tuân theo các điều răn của Ngài và có một đời sống cầu nguyện.

Điều có thể mở ra cánh cửa cho hành động của ma quỷ là những hành động thiếu thận trọng nào đó như đi xem bói, dự các buổi cầu hồn của thuyết tâm linh… hay các việc tương tự có thể làm cho ma quỷ có ảnh hưởng.

Khi những biểu hiện bất thường không thể phủ nhận phát sinh nơi đời sống một người, Giáo hội xin lời cầu nguyện của một nhà trừ quỷ “chính thức”, được một giám mục chỉ định, vì thế người này có thể trừ quỷ “trong Giáo hội”. Nhà trừ quỷ này sẽ có thể phân biệt, đây có phải là một thử thách khó khăn nhưng “bình thường” của cuộc sống, một căn bệnh tâm thần hay một hành động “bất thường” của ma quỷ.

Trong tác phẩm Hướng dẫn cho sứ vụ trừ quỷ (Directives pour le ministère de l’exorcisme, nxb. Mame-Desclée), Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ (IAE) phân biệt giữa hành động “bình thường” của thần dữ và hành động “bất thường” của nó. Nếu những cám dỗ xâm nhập vào các cuộc chiến đấu, chắc chắn là khó khăn, nhưng “bình thường” với tất cả mọi tín hữu, thì những biểu hiện khác đòi hỏi phải trừ quỷ để có thể giải quyết, cũng như phải có một đời sống phù hợp với ý Chúa:

1- Ám ảnh

Chúng ta nói về ám ảnh khi con quỷ hành động trên trí tưởng tượng. Linh mục Gaultier de Chaillé, tác giả quyển sách Cuộc trò chuyện nhỏ với quỷ (Petite conversation sur le diable, nxb. Mame) cho biết: “Đó là ý nghĩ ám ảnh, rất hiện tại, rất đen tối và ở bên trong con người”. Đó là những suy nghĩ lặp đi lặp lại và hung bạo mà nạn nhân không thể kiểm soát và không thể loại bỏ. Chẳng hạn đó là những suy nghĩ tuyệt vọng, dai dẳng muốn tự tử hoặc khi con quỷ điều khiển bên trong một người…

2- Làm phiền nhiễu

Phiền nhiễu thể hiện khi ma quỷ tác động lên phần vận động của cơ thể. Đương sự không bị quỷ ám nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát được chuyển động của mình. Nó có thể biểu hiện bằng bệnh tật, rối loạn, có thể bị tê liệt, mất ý thức, làm đương sự có những động tác mà họ không chịu trách nhiệm, chẳng hạn như tự đánh mình…

3- Quỷ nhập

Quỷ nhập là cực hình nghiêm trọng nhất khi một con quỷ có thể gây ra trên cơ thể một người. Trong những cơn quỷ nhập, đương sự không kiểm soát được cơ thể của họ. Có những dấu chỉ để nhận ra, linh mục Gaultier de Chaillé giải thích: “Quỷ có thể biết nói những ngôn ngữ mà người bị quỷ ám chưa học, biết những điều bí mật hoặc ẩn giấu, điển hình là khi con quỷ sẽ kể những tội lỗi hữu hình của linh mục, và chủ đề về sức mạnh, nơi sẽ có những biểu hiện thể chất rất đáng sợ.”

4- Phá hoại

Nếu ba thuật ngữ trên đề cập đến con người, thì chúng ta nói về sự phá hoại khi có một hành động hoặc sự hiện diện của ma quỷ ở một nơi, một đồ vật hoặc một con vật. Một ngôi nhà có thể bị xâm nhập khi chúng ta nghe thấy tiếng bước chân vô hình hoặc cửa sổ bị vỡ… Trong những trường hợp này, một nhà trừ quỷ có thể đọc lời cầu nguyện và làm phép cho nơi đó bằng nước và muối đã được làm phép hoặc đã được trừ tà.

Linh mục Gaultier de Chaillé nhấn mạnh: “Dù quan trọng là phải tin ma quỷ tồn tại và không tự hào khi cho rằng không cần sự giúp đỡ của thần linh, nhưng chúng ta không nên sống trong sợ hãi trước ma quỷ, điều sẽ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nó ở khắp nơi. Do đó, chúng ta không được phủ nhận sự tồn tại của nó, cũng không phóng đại tầm quan trọng của nó vì nó không toàn năng. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các lời khuyên của Đức Phanxicô để tránh ma quỷ