Đức Phanxicô đề nghị gặp thượng phụ Kyrill tại phi trường Matxcova

92

Đức Phanxicô đề nghị gặp thượng phụ Kyrill tại phi trường Matxcova

tass.com/society, 2023-07-23

Trên đường đến Mông Cổ hoặc khi đi về, máy bay của Đức Phanxicô phải dừng ở Matxcova để tiếp nhiên liệu.

Leonid Sevastyanov, chủ tịch Liên minh Thế giới các Tín hữu cổ trích dẫn một cuộc trò chuyện riêng với giáo hoàng, ngài đề xuất gặp thượng phụ chính thống giáo Kyrill của Matxcova và của toàn nước Nga tại một trong những phi trường của Matxcova khi máy bay của ngài dừng ở đó để tiếp nhiên liệu, trên đường đi Mông Cổ hoặc trên đường về.

Ông Sevastyanov nói: “Giáo hoàng mong muốn gặp thượng phụ Kyrill ở một trong các phi trường của Matxcova, Domodedovo hoặc Vnukovo, khi ngài đi Mông Cổ.”

Theo ông, cuộc gặp đầu tiên giữa giáo hoàng và thượng phụ Kyrill đã diễn ra ở phi trường Havana năm 2016, vì thế một cuộc gặp tương tự có thể sẽ có bây giờ.

Đức Phanxicô và thượng phụ Kyrill ở phi trường Havana năm 2016

Ông Sevastyanov nói thêm: “Phi trường được xem là khu vực quá cảnh, trung lập và sẽ không tạo phản đối của những người phản đối  chuyến thăm Nga của giáo hoàng. Nếu có câu trả lời của thượng phụ Kyrill thì một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra ngày 31 tháng 8 trên đường Đức Phanxicô đến Mông Cổ. Hoặc trên đường về vào ngày 4 tháng 9.”

Đức Phanxicô sẽ đi Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch