Một nghiên cứu để hiểu những gì sẽ xảy ra với những người mới được rửa tội

76

Một nghiên cứu để hiểu những gì sẽ xảy ra với những người mới được rửa tội

la-croix.com, Alix Champlon, 2023-05-31

Hình minh họa

Anh Matthéo Gervois, sinh viên khoa xã hội, trong thời gian thực tập tại giáo phận Paris đã phỏng vấn mười tân tòng vừa được rửa tội một năm để tìm hiểu xem họ có tìm được chỗ đứng của họ trong Giáo hội công giáo hay không.

Khi anh Matthéo Gervois, 20 tuổi, sinh viên ngành khoa học xã hội tại Đại học Paris-Cité vừa được rửa tội tháng 11 năm 2022, trình bày bài thuyết trình về việc trở lại trong khóa học xã hội học về tôn giáo, giáo sư Jean-Michel Morin của anh gợi ý, anh nên đào sâu hơn.

Kinh nghiệm cho thấy nhiều người “bỏ cuộc”

Tiến sĩ xã hội học và là phó tế vĩnh viễn, giáo sư Morin phục vụ trong ban giáo lý dự tòng của giáo phận Paris. Nhưng theo anh Matthéo Gervois, câu hỏi về tương lai của những người tân tòng trong Giáo hội công giáo thực sự vẫn còn “mơ hồ”, một quan sát được giáo sư Jean-Michel Morin hỗ trợ. Điều gì sẽ xảy ra và làm thế nào để đồng hành với người mới được rửa tội? Những câu hỏi quan trọng mặc dù số người trưởng thành đã được rửa tội đang gia tăng – 5.463 người vào năm 2023 – và kinh nghiệm cho thấy nhiều người đã nhanh chóng “bỏ cuộc”.

Vì thế trong ba tháng, anh đã làm việc với ban giáo lý dự tòng và bắt tay vào việc nghiên cứu định tính những người được rửa tội trong Đêm Canh thức Phục sinh năm 2022 dưới sự chỉ đạo của giáo sư Jean-Michel Morin – tổng cộng là 360 người. Anh đã trình bày kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 5.

Một đức tin bén rễ vững chắc

Công trình nghiên cứu của anh bắt đầu với việc nghiên cứu kỹ lưỡng các thư của các tân tòng gởi cho giám mục để xin chịu phép rửa tội năm ngoái. Sau đó, anh phỏng vấn mười người trong số những tân tòng này để biết mong chờ, mức độ bằng lòng hay thất vọng của họ.

Mười tân tòng – năm phụ nữ và năm đàn ông – có lý lịch xã hội-nghề nghiệp đa dạng: giám đốc điều hành, nghệ sĩ, sinh viên, người về hưu… Họ được hỏi về những chủ đề chung nhằm cố gắng xác định vị trí của họ trong Giáo hội, một năm sau khi nhận các bí tích.

Nếu, một năm sau khi rửa tội và gia nhập Giáo hội, hành trình thiêng liêng cá nhân của họ vẫn tiếp tục và đức tin của họ vẫn vững chắc, thì mong muốn hội nhập của họ trong các cộng đồng công giáo, thường được đề cập trong các lá thư của họ, đã dẫn đến một số thất vọng.

Việc giữ đạo dao động

Mặt khác, vấn đề giữ đạo rất dao động và có xu hướng giảm. Các cuộc phỏng vấn cho thấy, việc đi lễ phụ thuộc một phần vào những ràng buộc gia đình của các tân tòng: những người độc thân và những người đã về hưu dễ dàng đi nhà thờ ngày chúa nhật hơn. Ngoài ra, các tân tòng sống với người phối ngẫu giữ đạo sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham dự vào các lễ kỷ niệm và có kinh nghiệm sâu sắc trong Giáo hội hơn (kết hôn, rửa tội cho trẻ em, v.v.).

Khi họ không còn được đồng hành như trong thời gian dự tòng, thì sự dấn thân của họ trong đời sống Giáo hội và trong lịch phụng vụ như Mùa Chay hoặc trong các hoạt động bác ái, không còn rõ ràng nữa. Anh Matthéo Gervois tin rằng: “Nếu tất cả sẵn sàng giúp đỡ, thì nhiều người đang chờ để được yêu cầu.”

Việc hòa nhập vào cộng đồng cũng thay đổi tùy theo mong chờ của các tân tòng. Một số – bốn người trong số những người được phỏng vấn – lấy làm tiếc về hình ảnh “hơi lỗi thời” của Giáo hội và lo lắng về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội. Một số khác liên kết nhiều cánh tả về mặt chính trị, đặc biệt gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng của họ, trong khi những người dọn về Paris gặp khó khăn trong việc đi tìm một giáo xứ sôi động như ở vùng Ile-of France.

Theo giáo sư Jean-Michel Morin, nghiên cứu của anh Matthéo Gervois chỉ gồm mười tân tòng ở Ile-de-France đã đưa ra ít nhất hai cơ hội cho Giáo hội. Trước tiên, vấn đề là nghĩ ra những cách “chăm sóc tân tòng” trong các giáo phận, và sau đó là mở rộng nghiên cứu bằng một cuộc khảo sát định lượng trên một mẫu lớn hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chứng từ của những người trở lại đạo công giáo