Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2023  

46

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2023

Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui loan báo Tin Mừng, niềm vui mang sứ điệp đẹp đẽ này làm cho chúng ta và tất cả mọi người hạnh phúc.

Đó là sự nhất quán của những nhà loan báo Tin Mừng. Và điều này liên quan đến tất cả chúng ta, người tín hữu kitô loan báo Tin Mừng. Tôi có thể đọc Kinh Tin Kính thuộc lòng, tôi có thể tuyên xưng những gì tôi tin, nhưng nếu cuộc sống của tôi không nhất quán với đức tin, thì cũng vô ích. Điều thu hút mọi người là chứng từ về tính nhất quán: người tín hữu kitô chúng ta sống theo những gì chúng ta nói, chứ không tự cho mình là tín hữu và sống như người thế gian. Anh chị em hãy chú ý đến điều này, hãy quan sát những nhà truyền giáo vĩ đại; khi nhìn tấm gương của họ, chúng ta thấy sức mạnh lớn nhất của họ là tính nhất quán: họ nhất quán. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5-2023

Chúng ta cùng cầu nguyện để cộng đồng quốc tế cam kết xóa bỏ tra tấn, bằng cách hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ. Ý chỉ cầu nguyện tháng 6 năm 2023. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 5-2023

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng hòa hợp của nhân loại ngự xuống để đổi mới bộ mặt trái đất. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn hòa hợp cho Giáo hội để chúng con nên một trong Ngài. Xin Chúa Thánh Thần của tha thứ, của hài hòa trái tim biến đổi chúng con như chỉ một mình Chúa mới có thể, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 5-2023

Khi Tin Mừng được sống trọn vẹn, con người không rút lui vào chính mình, nhưng làm chứng cho đức tin, nhờ đó đức tin được lan truyền. Chính đó là nơi nảy sinh niềm đam mê truyền giáo. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 5-2023.

Chúa Giêsu lên trời, một điều mới mẻ và tốt đẹp đã xảy ra: Chúa Giêsu đưa nhân loại chúng ta lên trời, có nghĩa là ở trong Thiên Chúa. Nhân loại mà Ngài đảm nhận đã không còn ở đây. Nhân loại đã thăng thiên trong Chúa và sẽ ở đó mãi mãi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 5-2023

Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui loan báo Tin Mừng, niềm vui mang sứ điệp đẹp đẽ này làm cho chúng ta và tất cả mọi người hạnh phúc. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 5-2023

“Chúng ta hãy tưởng nhớ với lòng biết ơn và tình cảm đến tất cả các bà mẹ, những người vẫn còn ở bên chúng ta và những người đã lên Thiên đàng. Chúng ta xin phó thác các bà mẹ cho Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu.” Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 5-2023

Niềm vui được sinh ra từ sự nhưng không của một cuộc gặp gỡ. Niềm vui được nghe nói: “Bạn rất quan trọng với tôi”, không nhất thiết phải bằng lời nói. Và điều này thật đẹp… Chính xác đó là điều Chúa mong muốn chúng ta hiểu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 5-2023

Tôi xin cám ơn Đức Thánh Cha Tawadros II, Thượng phụ Tòa thánh Máccô cho sự dấn thân của ngài với tình hữu nghị ngày càng tăng giữa Giáo hội chính thống coptic và Giáo hội công giáo. Ước mong nhanh chóng đến ngày ân phúc chúng ta sẽ nên một trong Chúa Kitô. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 5-2023.

Lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trong gia đình là dầu của đức tin và niềm vui không bao giờ cạn kiệt trong cuộc sống của những người kết hiệp với Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 5-2023

Chúa Kitô phục sinh là tương lai của chúng ta. Ngài là An-pha và Ô-mê-ga, là khởi đầu và là cùng đích, là nền tảng và là mục đích tối hậu của lịch sử nhân loại. Cuộc sống của chúng ta dù mong manh nhưng được đặt vững chắc trong bàn tay Ngài. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 5-2023.

Chúng ta cùng cầu nguyện để mỗi ngày các phong trào và các nhóm giáo sĩ tái khám phá sứ mệnh của họ, sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, sứ mệnh mang đặc sủng của mình để phục vụ cho nhu cầu thế giới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 5-2023