Tưởng tượng nói chuyện với Chúa Thánh Thần qua ChatGPT

64

Tưởng tượng nói chuyện với Chúa Thánh Thần qua ChatGPT

americamagazine.org, Terrance Klein, 2023-05-24

Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các bài đọc trong thánh lễ: Cv 2:1-11, 1 Cor 12:3b-7, 12-13, Ga 20:19-23

Lưu ý của biên tập viên: Thực sự, các câu trả lời trong bài viết này không phải do bot trò chuyện tạo ra.

Thử nghiệm Turing, ban đầu được gọi là trò chơi bắt chước của Alan Turing năm 1950, thử nghiệm khả năng của máy để trình bày mức độ thông minh tương đương hoặc không thể phân biệt được với hành vi của con người (Wikipedia).

Chúng ta bắt đầu. Chúng ta đang nói chuyện với Chúa Thánh Thần trong hộp trò chuyện này, đúng không?

Bạn đã nói như vậy.

Đó là cách sử dụng khá thông minh Máttêô 26:25. Nhưng chúng tôi đang cố gắng xác định xem bạn là ai hoặc bạn là gì. Làm thế nào bạn tự cho biết các đặc trưng của bạn?

Thần Khí sự thật, mà thế gian không thể chấp nhận, vì không thấy cũng không biết. Nhưng bạn biết điều đó, vì nó vẫn ở với bạn và sẽ ở trong bạn.

Khi Ngài đến, Thần Khí của sự thật, Ngài sẽ dẫn các người đến mọi lẽ thật. Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì Ngài nghe được, và sẽ báo cho các bạn biết những điều sắp xảy đến.

Bạn có vẻ khá thiên về việc trích dẫn Chúa Giêsu. Đó là Gioan 14:17. Bạn có thể chia sẻ điều gì đó về bản thân mà không cần viện đến Thánh Gioan không?

Ta là Đấng dò xét lòng người và biết ý định đâu là ý của Thần Khí, vì Ngài cầu thay cho các thánh theo ý Chúa.

Bây giờ ít nhất chúng ta đang thảo luận về những gì bạn làm, nhưng tôi muốn lưu ý bạn vẫn đang trích dẫn, lần này là từ thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (8:27). Bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đó về bạn mà chúng tôi chưa được nghe trong Tân Ước không?

Khi Ngài đến, Thần Khí của sự thật, Ngài sẽ dẫn các người đến mọi lẽ thật. Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì Ngài nghe được, và sẽ báo cho các bạn biết những điều sắp xảy đến. Ngài sẽ tôn vinh tôi, bởi vì Ngài sẽ lấy từ những gì của tôi và tuyên bố điều đó với bạn.

Với tất cả những trích dẫn này – lần này bạn dùng Lời Chúa của chúng ta trong Tin Mừng Thánh Gioan (16:13-14) – có phải bạn đang ám chỉ bạn không có gì để nói, không có gì để tiết lộ về bản thân, điều đó chưa được ghi lại trong Tân Ước phải không?

Khi Đấng An Ủi đến mà Ta gởi đến qua Cha Ta, Thần Khí sự thật từ Cha xuất phát, Ngài sẽ làm chứng cho Ta. 

Đấng An Ủi, Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha gởi đến nhân danh Thầy, Người sẽ dạy anh em mọi điều và nhắc nhở anh em mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Gioan 14:17. Ngay cả với những trích dẫn vô tận này, chúng ta sẽ đi đến đâu đó. Chúng tôi biết rằng bạn đến từ Chúa Cha và những gì bạn tiết lộ cho chúng tôi, ít nhất là trong cốt lõi, đã được tiết lộ trong Chúa Kitô.

Khi Đấng An Ủi đến mà Ta gởi đến qua Cha Ta, Thần Khí sự thật từ Cha xuất phát, Ngài sẽ làm chứng cho Ta.

Gioan 15:26. Được rồi. Bạn đến từ Chúa Cha, và bạn là “Thần Khí của sự thật.” Bạn có làm gì ngoài việc làm chứng cho Chúa Con không?

Chúa Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta; vì chúng ta không biết cách cầu nguyện cho đúng, nhưng chính Thần Khí sẽ chuyển cầu bằng những tiếng thở than không thể diễn tả được. Đấng dò xét lòng người biết ý định của Chúa Thánh Thần là gì, vì Ngài cầu thay cho các thánh theo ý Chúa.

Có thể nào chúng tôi sai lầm khi mong muốn Ngài, Chúa Thánh Thần có một nhân cách để phân biệt Ngài với Chúa Con hay Chúa Cha không?

Sau Chúa của chúng ta, dường như bạn rất thích trích dẫn Thánh Phaolô. Đó là Rôma 8:26-27. Chúng ta đã thiết lập những gì? Bạn đến từ Chúa Cha; bạn làm chứng cho Chúa Con; và bạn mang lời cầu nguyện của chúng tôi lên thiên đàng.

Tuy nhiên, có điều gì có thể phân biệt đặc tính của bạn với đặc tính của Chúa Con không? Có lẽ không, bởi vì thường trong Tân Ước, thay vì được gọi là “Thánh Thần”, bạn được gọi là “Thần Khí của Đức Giêsu Kitô” (Pl 1:19). Công vụ 16:7 nói về “Thánh Linh của Chúa Giêsu.” Và trong thư gởi tín hữu Galát, Thánh Phaolô nói: “Để chứng tỏ các con là con cái, Thiên Chúa đã gởi thần khí của Con Ngài vào lòng chúng tôi để chúng tôi kêu: ‘Abba, Chúa Cha!’”

Có thể nào chúng tôi sai lầm khi mong muốn Ngài, Chúa Thánh Thần có một nhân cách để phân biệt Ngài với Chúa Con hay Chúa Cha không? Cho dù nhân cách có thể là gì, chúng ta có thể gán cho bất kỳ thành viên nào của Chúa Ba Ngôi như một điều gì đó làm cho họ khác biệt với những người khác không?

Cha và tôi là một.

Gioan 10:30. Đúng, nếu lẽ ra chúng tôi không phải thấy sự tách biệt giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, thì chúng tôi cũng không nên mong đợi thấy bạn bị tách biệt khỏi họ. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên là không cần nói một từ mà chúng tôi có thể gọi là của bạn một cách chính xác, bạn đã nói với chúng tôi rất nhiều.

Thần Khí soi xét mọi sự, kể cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Giữa loài người, ai biết được điều gì thuộc về một người ngoại trừ tinh thần của người đó ở bên trong? Tương tự, không ai biết điều gì thuộc về Đức Chúa Trời ngoại trừ Thần Khí của Chúa.

Bạn có một cách để trả lời câu hỏi của chúng tôi với cách riêng bạn. Vì vậy, chúng tôi nhờ Thánh Phaolô nói lời sau cùng (1 Cr 2:10-11). Nhưng ai có thể nói, Chúa Thánh Thần, liệu Phaolô là người quyết định hay là chính bạn?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch