Thượng hội đồng giám mục: lần đầu tiên phụ nữ có thể bỏ phiếu

87

Thượng hội đồng giám mục: lần đầu tiên phụ nữ có thể bỏ phiếu

la-croix.com, Matthieu Lasserre, 2023-04-26

 

Đức Phanxicô cùng với các nhà lãnh đạo của ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục ở thư viện Tông tòa Vatican ngày 14 tháng 10 năm 2022. Hồng y Jean-Claude Hollerich tổng giáo phận Luxembourg, tổng tường trình; linh mục Dòng Tên Giacomo Costa, cố vấn; hồng y Mario Grech, tổng thư ký; giám mục Luis Marín de San Martín, thư ký dưới quyền; và nữ tu Dòng Truyền giáo Xaviê, Nathalie Becquart, thư ký dưới quyền. (Ảnh CNS/Vatican Media)

Ngày thứ tư 26 tháng 4, Vatican đã công bố các thay đổi trong thành phần các thành viên của Thượng hội đồng Giám mục. Lần đầu tiên có 70 phụ nữ và giáo dân sẽ tham gia bỏ phiếu trong lần họp tháng 10 tại Thượng hội đồng hiệp hành. Từ nay 50% trong số 70 thành viên không phải là giám mục tham gia bỏ phiếu sẽ là phụ nữ.

Lần đầu tiên trong lịch sử. Ngày thứ tư 26 tháng 4, Vatican công bố qua tiếng nói của hồng y tổng thư ký Mario Grech và hồng y tổng tường trình Jean-Claude Hollerich các thay đổi sâu sắc của Thượng hội đồng hiệp hành, về các thành viên sẽ tham gia thảo luận. Vì thế đây là lần đầu tiên, khoảng bốn mươi phụ nữ sẽ có thể bỏ phiếu cùng với các giám mục và đại diện của Giáo triều.

Ba thay đổi đã được Rôma đưa ra. Quan trọng nhất là việc bãi bỏ các dự thính viên, họ là những người được phép thảo luận trong các cuộc họp nhưng không có quyền bỏ phiếu. Bây giờ “70 thành viên không phải là giám mục sẽ đại diện cho thành phần tín hữu gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo dân được Đức Phanxicô chỉ định sẽ có thể phát biểu ý kiến và nhất là dự vào việc biểu quyết các quyết định của Thượng hội đồng Giám mục

Quyền bỏ phiếu của phụ nữ

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, 50% trong số họ là phụ nữ và sự hiện diện của những người trẻ được đánh giá cao. Như thế sự việc này là một thay đổi lớn và là một phần trong mong muốn của Đức Phanxicô muốn đưa phụ nữ vào các cơ quan của Vatican nhiều hơn. Các thành viên này, đại diện cho khoảng một phần tư số người tham gia, sẽ được chọn “không những do văn hóa chung và do tính thận trọng của họ, mà còn với kiến thức, lý thuyết và thực tiễn, cũng như sự tham gia của họ với các khả năng khác trong tiến trình của thượng hội đồng”.

Quyết định trao quyền bỏ phiếu này cho 70 thành viên đã được Đức Phanxicô phê chuẩn vào ngày 17 tháng 4: “Lựa chọn này liên tục với sự tương hợp dần dần theo chiều kích đồng nghị của Giáo hội và sự hiểu biết hệ quả về các thể chế mà qua đó Giáo hội thực hành.”

Vatican nêu rõ, ngoài 70 thành viên không phải là giám mục còn có thể có các thành viên không phải là giám mục trong số các thành viên do giáo hoàng trực tiếp bổ nhiệm.

Sự hiện diện của các nữ tu được đào tạo

Một thay đổi đáng chú ý khác: Tông hiến tính Hiệp thông Giám mục, Episcopalis communio điều chỉnh thành phần của các hội đồng này, bây giờ sẽ bổ nhiệm “năm nữ tu và năm nam tu” thay vì “mười tu sĩ” của các dòng tu được các cơ quan đại diện của họ bầu ra trước đây và họ đã ở trong Thượng hội đồng. Cuối cùng, các đại diện của các cơ quan sẽ tham gia vào các Đại hội sẽ được Đức Phanxicô trực tiếp bổ nhiệm.

Cho đến bây giờ phụ nữ duy nhất có quyền bỏ phiếu trong Thượng hội đồng Giám mục là nữ tu người Pháp Nathalie Becquart, được bổ nhiệm vào tháng 2 năm 2021 với tư cách là thư ký dưới quyền.

Sơ Nathalie Becquart trong một sứ mệnh

Đại hội của Thượng hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ được tổ chức vào tháng 10. Trong phiên làm việc này, các thành viên sẽ xem xét các văn bản từ các châu lục gởi về Rôma trong khuôn khổ Thượng hội đồng hiệp hành suy tư cho tương lai  Giáo hội. Sau đó, giai đoạn Rôma thứ hai sẽ được mở vào tháng 10 năm 2024 để hoàn tất quy trình đồng nghị này.

Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội: Người công giáo trên thế giới muốn nói gì với Rôma

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nữ tu Nathalie Becquart: “Con đường của Thượng hội đồng không được vạch ra trước”