Pháp sẽ không dẫn độ linh mục Joannes Rivoire, bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên Inuit ở Canada

99

Pháp sẽ không dẫn độ linh mục Joannes Rivoire, bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên Inuit ở Canada

la-croix.com, AFP, 2022-09-13

Trong cuộc họp với một phái đoàn người Inuit đến Paris, Bộ Tư pháp cho biết họ từ chối dẫn độ linh mục Rivoire bị cáo buộc lạm dụng tình dục nhiều lần ở Canada vào những năm 1960. Tuy nhiên, họ tuyên bố sẵn sàng giúp Canada để làm sáng tỏ vấn đề thời hiệu của các sự kiện.

Không ngạc nhiên, bộ Tư pháp đã giải thích với phái đoàn người Inuit đến Pháp, họ từ chối dẫn độ một linh mục người Pháp theo yêu cầu của Canada.

Linh mục Joannes Rivoire, 92 tuổi, sống ở Lyon, nhưng có quốc tịch Canada, là nhân vật Ottawa đệ đơn xin dẫn độ vào đầu tháng 8. Linh mục bị cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên Inuit trong những năm 1960 khi ông làm sứ vụ ở vùng Viễn Bắc Canada, những cáo buộc mà ông phản đối.

Thảo luận xung quanh thời hiệu các dữ kiện

Sau cuộc gặp với bà cố vấn ngoại giao của bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti, bộ Tư pháp giải thích: “Theo truyền thống hiến pháp, Pháp không dẫn độ công dân của họ. Tuy nhiên, trong mối quan hệ chặt chẽ với Canada, Pháp đã yêu cầu tất cả các yếu tố cho phép xác định các sự kiện và ngưng thời hạn của thời hiệu của hành động công khai.”

Bộ Tư pháp nhấn mạnh, “Pháp sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu hỗ trợ pháp lý nào của Canada đưa ra hoặc, nếu thích hợp, hành động trong khuôn khổ của việc tố cáo các sự kiện có thể được đưa ra, tuy nhiên vẫn phải xem xét thời hiệu của các sự kiện. Để một cuộc điều tra tư pháp được mở tại Pháp, các cơ quan tư pháp Canada phải tố cáo các sự kiện, điều này Canada chưa làm ở giai đoạn này”.

Ủy ban các sử gia Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ

Linh mục Rivoire rời Canada năm 1993 sau 33 năm ở Canada và cho đến nay linh mục chưa bao giờ bị tố cáo. Sau lệnh bắt đầu tiên từ năm 1998 đến 2017 vì tội tấn công tình dục ba trẻ vị thành niên, linh mục là đối tượng của lệnh bắt thứ hai ở Canada kể từ tháng 2, sau khi có thêm đơn khiếu nại tháng 9 năm 2021 vì một vụ tấn công tình dục 47 năm trước.

Phái đoàn Canada được nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng các Tu sĩ Pháp tiếp (đại diện cho 450 dòng tu) và phụ tá của Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ (OMI), dòng của linh mục Joannes  Rivoire tiếp.

Trong cuộc gặp này, các đại diện người Inuit đã “xin Dòng loại linh mục Joannes Rivoire ra khỏi Dòng”. Phái đoàn cũng đề xuất thành lập một “ủy ban các sử gia để nghiên cứu các hoạt động tốt và không tốt” của Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ để thu thập tất cả các tài liệu có thể có (tài liệu lưu trữ, v.v.) liên hệ chặt chẽ hoặc với sự chứng thực của cộng đồng Inuit.

Ngày thứ tư, phái đoàn Inuit họp với người đứng đầu Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ ở Lyon.

Theo nữ tu Véronique Margron, linh mục Joannes Rivoire đồng ý gặp phái đoàn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Một phái đoàn inuit Canada đến Pháp yêu cầu dẫn độ linh mục Rivoire bị cáo buộc tấn công tình dục

Các tu sĩ Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ khởi xướng việc khai trừ linh mục Joannes Rivoire