Giáo hoàng có mang lại câu trả lời đúng cho những thách thức của quá trình phi kitô giáo của Canada không?

46

Giáo hoàng có mang lại câu trả lời đúng cho những thách thức của quá trình phi kitô giáo của Canada không?

la-croix.com, Alexis Gacon, Montréal, 2022-07-31

Kinh chiều với Đức Phanxicô tại Nhà thờ Đức Bà Québec ngày thứ năm 28 – 7 -2022

Trong buổi Kinh chiều tại Nhà thờ Đức Bà Québec ngày thứ năm 28 – 7, Đức Phanxicô khuyến khích người công giáo Canada, quốc gia bị ảnh hưởng quá trình thế tục hóa mạnh mẽ, không nên có “cái nhìn tiêu cực” về thế giới.

Đức Phanxicô lên tiếng cảnh báo các giáo sĩ chống phê phán về thế tục hóa, nhằm khôi phục lại quyền lực của Giáo hội như trước. Theo ngài, Giáo hội không nên biến thành một xã hội phản-xã hội: “Giáo hội phải có khả năng phân biệt thế tục hóa và thách thức phục vụ của mình. Theo cách nói của ngài, không phải đức tin đang bị khủng hoảng, mà chính một số hình thức nào đó chúng ta dùng để công bố. Lời này mong một tinh thần lạc quan. Tại đây, ngài nhắc giáo dân và mời gọi họ có một mục vụ tập trung vào việc truyền bá phúc âm hóa một cách vui vẻ, dựa trên lời chứng hơn là giáo lý.

Nhưng theo tôi, ghi nhận của ngài về bản chất quá trình thế tục hóa này hơi mong manh vì ba lý do.

Trước hết, kể từ Công đồng Vatican II, người công giáo không xem việc thế tục hóa là vấn đề chăm sóc mục vụ, thiếu táo bạo. Nhưng ở mức độ này, nhiều thứ đã được thử và ít có tác dụng để làm chậm tiến trình của nó. Kế đó, nói rằng đức tin không bị khủng hoảng trong một quốc gia mà tỷ lệ người không tôn giáo chưa bao giờ cao như vậy (theo Thống kê Canada năm 2019 có 47% người trẻ 15-34 tuổi) là để giảm thiểu một khủng hoảng cơ bản hơn của các xã hội theo chủ nghĩa cá nhân. Chắc chắn đó cũng là phủ nhận chiều sâu của sự đột biến nhân học đang bị đe dọa. Các giá trị, tôn giáo hay không, hiện diện trong cùng một không gian xã hội ngày càng toàn cầu hóa như Internet.

Khủng hoảng tín nhiệm

Cuối cùng, phải nói không có khủng hoảng đức tin, nhưng khủng hoảng về cách thức rao truyền, đó là một cách nói để giảm thiểu khủng hoảng về thẩm quyền liên quan đến đức tin. Tất cả các nghiên cứu về mối quan hệ của người Canada với công giáo cho thấy thể chế đã mất uy tín sâu đậm, đặc biệt do việc lạm dụng các trẻ em bản địa ở các trường nội trú và những trường hợp ấu dâm. Cuộc khủng hoảng tín nhiệm này đòi hỏi các điều chỉnh mỹ học cho thích ứng hơn.

Giáo hội sẽ không thể giải quyết được các vấn đề đòi hỏi một đối thoại đích thực với xã hội, như việc phụ nữ được vào chức thánh, tình trạng của những người đồng tính hay người ly dị. Sự suy giảm gần đây trong các chỉ số của đạo công giáo không chỉ liên quan đến sự thế tục hóa ngày càng tăng của xã hội Canada, mà còn dẫn đến cuộc khủng hoảng sâu sắc về uy tín của Giáo hội Công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Giáo hội sẽ phải tiếp tục đối diện với lịch sử của mình