Đức Phanxicô gởi lời chào cuộc họp Hướng đạo Pháp kỷ niệm 50 năm thành lập

42
Đức Phanxicô gởi lời chào cuộc họp Hướng đạo Pháp kỷ niệm 50 năm thành lập
Họp Hướng đạo Hợp nhất tại Chambord, ngày 5 tháng 6 năm 2022.
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2022-06-05
Vào cuối thánh lễ cử hành tại đồng bằng mênh mông của Lâu đài Chambord chúa nhật 5 tháng 6, giám mục Mathieu Rougé đã đọc thư Đức Phanxicô gởi cho cho 30.000 hướng đạo sinh.
Kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021, chúng ta biết Đức Phanxicô đã rất thích chiếc mũ hướng đạo, ngài đã đội khi  phái đoàn Hướng đạo Hợp nhất tặng ngài trong buổi tiếp kiến riêng ngày nhân kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào.
Chiếc mũ nổi tiếng của Baden-Powell đã được nhắc đến khi ngài gởi thông điệp sau đây cho tất cả hướng đạo sinh tập trung tại Chambord vào cuối tuần Lễ Hiện Xuống:
“Đức Thánh Cha Phanxicô vui mừng vì các bạn trung thành trong cam kết truyền ánh sáng và hy vọng cho thế giới này. Ước mong chiếc mũ đã làm cho các bạn hãnh diện sẽ làm cho các bạn tập hợp trong bốn hốc mũ những đức tính của một tâm hồn dũng cảm, thận trọng, tiết độ và công bằng mà các bạn sẽ cần cho sứ mệnh của mình trên thế giới”.
Thư gởi được đón nhận bằng một tràng pháo tay vang như sấm…
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tập hợp 30.000 hướng đạo sinh Pháp ở Chambord: “Giữ vững tinh thần, bất chấp bão!”