Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: ngoại lệ ở Ý

81

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: ngoại lệ ở Ý

la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, Tổng biên tập báo La Croix, 2022-05-24

Các giám mục Ý đang xem xét vấn đề lạm dụng tình dục.

Hội đồng Giám mục Ý họp phiên khoáng đại ở ngoại ô Rôma từ thứ hai 23-5 đến thứ sáu 27-5-2022.

Một cấu trúc độc lập về lạm dụng tình dục, lắng nghe nạn nhân, bồi thường cho họ, một nghiên cứu lịch sử và xã hội học: rất nhiều yêu cầu của các hiệp hội nạn nhân các giáo sĩ Ý đòi hỏi ở Giáo hội ở đất nước họ. Nhất là họ được nhà sử học Lucetta Scaraffia viết quyển sách đáng kể để hỗ trợ, quyển Agnus Dei, lạm dụng tình dục của các giáo sĩ Ý (Agnus Dei. Gli abusi sessuali del clero in Italia). Các yêu cầu giận dữ nhắc lại phương pháp can đảm mà Hội đồng Giám mục Pháp đã giao cho Ủy ban Ciase do ông Jean-Marc Sauvé điều khiển. Ngoại trừ cho đến nay, Giáo hội Ý cự lại việc điều tra các vụ lạm dụng tình dục ở Ý. Sau khi cho rằng Giáo hội không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này, bây giờ Giáo hội Ý giải thích có thể giải quyết vụ này một mình, không có sự can thiệp bên ngoài, đặc biệt là từ tòa án. Giáo hội vẫn có các phương tiện để chống lại áp lực ngày càng tăng nhằm chấm dứt văn hóa lạm dụng bên trong Giáo hội.

Ảnh hưởng tôn giáo ở Ý vẫn mạnh mẽ – dù việc giữ lễ ngày chúa nhật ngày nay đã giảm mạnh. Trên tất cả, Giáo hội Ý là một trong những Giáo hội giàu nhất thế giới, nhờ vào hệ thống tài trợ thuế đặc biệt thuận lợi, cho phép Giáo hội tự bảo vệ và mua sự im lặng của nạn nhân, ở một đất nước mà tội ấu dâm vẫn còn là điều cấm kỵ. Như thế đối với các giám chức Ý, phương pháp điều tra nhờ một tổ chức bên ngoài như phương pháp Sauvé sẽ đóng vai trò gây chia rẽ. Vẫn có ảnh hưởng mạnh trong Giáo triều, họ đã làm mọi cách để các thành viên của Ủy ban Ciase Pháp không được giáo hoàng tiếp. Tuy nhiên, dư luận Ý đang thay đổi. Và Giáo hội sẽ không thể chậm không nghe dư luận, nếu không họ sẽ mất hết uy tín. Giáo hoàng có thể đóng góp vào điều này: chính ngài là người bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Ý chí quyết định xử lý hồ sơ lạm dụng của ngài sẽ được đánh giá dựa trên việc xử lý vụ này ở Ý.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tuần lễ quyết định cho các giám mục Ý